ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

                                                                                                                                                                                    Άνω Λιόσια 23-1-2017
                                                                                                                                                                                    Αριθ. Πρωτ. : 3056

 

                                                                                                                             ΠΡΟΣ
                                                                                                                            Τον Δήμαρχο, τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
                                                                                                                            Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Φυλής

 

                                                                                           Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
     Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στην Αίθουσα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», στις 27-1-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30, για να συζητήσουμε στην με αρ. 3 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τα πιο κάτω θέματα :
1. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Εργασιών και Παροχής Υπηρεσιών σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 για το 2017.
2. Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Φυλής για τη “Μελέτη Αντιπλημμυρικής Προστασίας Οικισμού Άνω Λιοσίων” συνολικού προϋπολογισμού 36.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).
3. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του Έργου : “ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΑΡΤΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΖΩΦΡΙΑΣ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ” (Α.Μ. : 159/15).
4. Έγκριση του Πρακτικού κλήρωσης και συγκρότησης Επιτροπής Οριστικής παραλαβής του έργου :“ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΙΣΤΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ” (Α.Μ. 15/10).
5. Έγκριση του Πρακτικού κλήρωσης και συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής παραλαβής του έργου : “ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ” (Α.Μ. : 94/15).
                                                                                                                                                                        Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                                                                           ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

                                                                                                                                                                                                Άνω Λιόσια 12-1-2017
                                                                                                                                                                                                Αριθ. Πρωτ.: 1519

 

                                                                                                                                ΠΡΟΣ
                                                                                                                           Τον Δήμαρχο, τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
                                                                                                                           Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Φυλής

 

                                                           ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

          Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στην Αίθουσα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», στις 16-1-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, για να συζητήσουμε στην με αρ. 1 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τα πιο κάτω θέματα :
1. Λήψη άμεσης απόφασης για την υπογραφή της σύμβασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) για την υλοποίηση του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» «Α.Π. 4 : Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα», καθώς και αποδοχή του τρόπου χρηματοδότησης.
2. Σύσταση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων για το έτος 2017.
3. Σύσταση Επιτροπής Καθορισμού Τιμήματος εκποιούμενων δημοτικών ακινήτων για το έτος 2017.
4. Άδεια τομής για την τοποθέτηση οπτικών ινών από την Cosmote (ΟΤΕ).
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

                                                                                                                              Άνω Λιόσια 23-12-2016
                                                                                                                              Αριθ. Πρωτ. : 65625

 

                                                                                ΠΡΟΣ
                                                                               Τον Δήμαρχο, τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
                                                                               Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Φυλής

 

                                   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

  Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στην Αίθουσα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», στις 28-12-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30, για να συζητήσουμε στην με αρ. 36 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τα πιο κάτω θέματα :
1. Έγκριση σκοπιμότητας της αναγκαιότητας και τρόπος διενέργειας της υπηρεσίας «Υπηρεσίες Εξειδικευμένου Συμβούλου για την ψηφιακή αποτύπωση και έλεγχο στοιχείων ακινήτων για την επιβολή Δημοτικών Τελών Δήμου Φυλής».
2. Έγκρισης ποσού από το Δήμο Φυλής προς τους εκκαθαριστές της ΔΕΡΑΛ, έναντι εξόφλησης δικαστικής αποφάσεως, βάσει της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄/11-4-2012).
3. Έγκριση σκοπιμότητας της αναγκαιότητας και τρόπος διενέργειας της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (2016-2017)», δυνάμει της υπ’αριθμ. 313/2016, προϋπολογισμού 299.633,60 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
4. Ανάκληση της υπ’αριθμ. 202/2016 απόφασης Δ.Σ. λόγω εφαρμογής του Ν. 4412/16 & εκ νέου Έγκριση διενέργειας Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΕΒΑ (ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΤΟΥΣ 2016)», δυνάμει της υπ’ αριθμ. ΤΕΒΑ1 Μελέτης Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας προϋπολογισμού 2.170.717,90 € (συμπ/νου ΦΠΑ) με Ηλεκτρονικό Διεθνή Διαγωνισμό.
5. Παράταση ή μη των μισθωμάτων των δημοτικών κτιρίων που λήγουν στις 31-12-2016.
6. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Φυλής και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για την εκπόνηση εφαρμοσμένου ερευνητικού προγράμματος με τίτλο : «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ», προϋπολογισμού 67.500,00 € (Α΄ΦΑΣΗΣ).
7. Έγκριση σκοπιμότητας για την αγορά ακινήτων για την κάλυψη αναγκών φιλοξενίας αστέγων.
8. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου Αθηνών κ. Αλεξόπουλου Βασίλειου για υποθέσεις που του ανατέθηκαν με τις αρ. 43/2016, 140/16 και 130/2016 αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής.
9. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου Αθηνών κας Καρρά Αναστασίας για υπόθεση που της ανατέθηκε με τις αρ. 283/16 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, για την παροχή γνωμοδοτήσεων και τον χειρισμό υποθέσεων του Συνηγόρου του Πολίτη.
10. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 263/2015 απόφασης Δ.Σ. ως προς την διόρθωση του τίτλου του εκτελεστέου έργου από το εσφαλμένο : «Βρεφονηπιακός σταθμός ολοκληρωμένης φροντίδας στο Κ.Χ. 116Α της Δημοτικής Κοινότητας Φυλής Δήμου Φυλής», στο ορθό «Βρεφονηπιακός σταθμός ολοκληρωμένης φροντίδας στο Κ.Φ. 116Β θέση ΖΑΙΤΟ Δ.Κ. Φυλής του Δήμου Φυλής», όπως έχει συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων της Περιφέρειας.
11. Έγκριση της 353/2016 υπ’αριθμ. μελέτης με τίτλο : «Συντήρηση οδών Δήμου Φυλής» (Επικαιροποίηση της υπ’αριθμ. 111/2014, λόγω εφαρμογής του Ν. 4412/2016).
12. Δημιουργία νέων ταφώνων σε υπάρχοντα χώρο του νέου κοιμητηρίου του Δήμου Φυλής.
13. Επικύρωση της αρ. 125/2016 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» του Δήμου Φυλής περί 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του ν.π.δ.δ.
14. Επικύρωση της αρ. 135/2016 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» του Δήμου Φυλής περί έγκρισης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του ν.π.δ.δ.
15. Επικύρωση της αρ. 136/2016 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» του Δήμου Φυλής περί έγκρισης της στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2017 του ν.π.δ.δ.
16. Επικύρωση της αρ. 100/2016 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Α΄ Παιδικός Σταθμός Φυλής» του Δήμου Φυλής περί έγκρισης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του ν.π.δ.δ.
17. Επικύρωση της αρ. 101/2016 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Α΄ Παιδικός Σταθμός Φυλής» του Δήμου Φυλής περί έγκρισης της στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2017 του ν.π.δ.δ.
18. Επικύρωση της αρ. 107/2016 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Δημοτικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ζεφυρίου» του Δήμου Φυλής περί έγκρισης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του ν.π.δ.δ.
19. Επικύρωση της αρ. 108/2016 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Δημοτικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ζεφυρίου» του Δήμου Φυλής περί έγκρισης της στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2017 του ν.π.δ.δ.
20. Επικύρωση της αρ. 164/2016 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. Πολιτισμού και Αθλητισμού «ΠΑΡΝΗΘΑ» του Δήμου Φυλής περί έγκρισης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του ν.π.δ.δ.
21. Επικύρωση της αρ. 164Α/2016 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. Πολιτισμού και Αθλητισμού «ΠΑΡΝΗΘΑ» του Δήμου Φυλής περί έγκρισης της στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2017 του ν.π.δ.δ.
                                                                                                             Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                          ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

                                                                                                                     Άνω Λιόσια 12-12-2016
                                                                                                                     Αριθ. Πρωτ. : 63661

 

                                                                                                      ΠΡΟΣ

                                                                                                    Τον Δήμαρχο, τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
                                                                                                   Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Φυλής

 

                                                                                        Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

          Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στην Αίθουσα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», στις 16-12-2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30, για να συζητήσουμε στην με αρ.   34  ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου το πιο κάτω θέμα :
 
1. Έγκριση Προϋπολογισμού & Ο.Π.Δ., οικονομικού έτους 2017.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

                                                                                                                                      Άνω Λιόσια 9-12-2016
                                                                                                                                      Αριθ. Πρωτ. : 63451

 

                                                                                        ΠΡΟΣ
                                                                                      Τον Δήμαρχο, τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
                                                                                      Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Φυλής

 

                                                                                            Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

   Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στην Αίθουσα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», στις 14-12-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για να συζητήσουμε στην με αρ. 33 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τα πιο κάτω θέματα :
1. Λήψη απόφασης – Γνωμοδότησης του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 15 του αρ. 59 του Ν. 3966/2011 (Α΄ 118) σχετικά με Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018.
2. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου Αθηνών κ. Κάρλου Σεραφείμ-Κων/νου για υποθέσεις που του ανατέθηκαν με τις αρ.216/2014 και 165/2015 αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής.
3. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου Αθηνών κ. Πολίτη Γεωργίου για υποθέσεις που του ανατέθηκαν με τις αρ. 211/2016 και 241/2016 αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής.
4. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου Αθηνών κα Ελένης-Αναστασίας Παπαδήμα για υποθέσεις που της ανατέθηκαν με τις αρ. 243/2016 και 244/2016 αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής.
5. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου Αθηνών κ. Καμηλαράκη Βασίλειο, για υπόθεση που του ανατέθηκε με την 271/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
6. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιας Δικηγορικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΣΑΜΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» για υπόθεση που της ανατέθηκαν με την αρ. 306/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
7. Ορισμός Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών.
8. Ορισμός Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών, για την εκμίσθωση ακινήτων (Π.Δ. 270/81 άρθρο 1 παρ. 1).
9. Επιστροφή χρημάτων, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 13 του Β. Δ/τος 17/5-15/06/1959, «περί επιστροφής χρημάτων» ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
10. Διαγραφές ποσών από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους.
11. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Φυλής στην Πράξη «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212.
12. Καθορισμός αμοιβής εξεταστικών επιτροπών των Πτυχιακών και Διπλωματικών εξετάσεων του Δημοτικού Ωδείου Φυλής.
13. Ψήφιση πίστωσης για χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του Δημοτικού Ωδείου Φυλής.
14. Ψήφιση πίστωσης για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότες μας.
15. Ανάκληση των αρ. 282/16 & 321/16 απόφ. Δ.Σ. και επανέγκριση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017 του Δήμου Φυλής.
16. Παραλαβή της υπ’αριθμ. 317/2016 μελέτης με τίτλο : «Μελέτη εφαρμογής πεζογέφυρας οικισμού Γεννηματά».
17. Παραλαβή της υπ’αριθμ. 318/2016 μελέτης με τίτλο : «Γεωτεχνική μελέτη βρεφονηπιακού σταθμού Ζεφυρίου».
18. Παραλαβή της υπ’αριθμ. 319/2016 μελέτης με τίτλο : «Γεωτεχνική μελέτη βρεφονηπιακού σταθμού Άνω Λιοσίων».
19. Παραλαβή της υπ’αριθμ. 320/2016 μελέτης με τίτλο : «Γεωτεχνική μελέτη βρεφονηπιακού σταθμού Χασιάς».
20. Παραλαβή της υπ’αριθμ. 297/2016 μελέτης με τίτλο : «Νομιμοποίηση και επέκταση κοιμητηρίου».
21. Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Φυλής για τη «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού 36.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).
22. Έγκριση παράτασης του έργου : «Έργα ανάπλασης για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στις περιοχές ROM του Δήμου Άνω Λιοσίων.
23. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο : «Έργα ανάπλασης για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στις περιοχές ROM του Δήμου Άνω Λιοσίων.
24. Εισήγηση για την άμεση κυκλοφοριακή παρέμβαση επί των οδών Πάρνηθος και Ελευθερίας, που βρίσκονται στην Π.Ε. Κέντρο της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων.
25. Τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης στη συμβολή των οδών Μ. Αλεξάνδρου και Προμηθέως στην Π.Ε. Ζωφριάς της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.
26. Τοποθέτηση κάθετης και οριζόντιας σήμανσης περιμετρικά του 10ου Δημοτικού Σχολείου της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.
27. Έγκριση της μελέτης 253/2016 «Αποκομιδή μπαζών στο Πάρκο Πόλης της Δ.Ε. Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής» (επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 149/2015 μελέτης) προϋπολογισμού 19.987,00 €.
28. Μεμονωμένη Τροποποίηση στο Ο.Τ. 54 της Δημοτικής Ενότητας Ζεφυρίου του Δήμου Φυλής.
29. Λήψη απόφασης περί εξώδικου συμβιβασμού για την αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας εδαφικής έκτασης 964,70 τ.μ. ιδιοκτησίας ΣΤΑΜΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, ΣΤΑΜΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ στο Ο.Τ. 503 της Π.Ε. Αγ. Γεωργίου της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων.
30. Λήψη απόφασης περί εξώδικου συμβιβασμού για την αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας εδαφικής έκτασης 305,80 τ.μ. ιδιοκτησίας ΚΟΥΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ στο Ο.Τ. 1392Α της Π.Ε. Αγ. Νικολάου της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων.
31. Λήψη απόφασης περί εξώδικου συμβιβασμού για την αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας εδαφικής έκτασης 84,70 τ.μ. ιδιοκτησίας ΠΑΠΠΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ στο Ο.Τ. Κ 1571 της Π.Ε. Πανόραμα της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων.
32. Λήψη απόφασης περί εξώδικου συμβιβασμού για την αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας εδαφικής έκτασης 318,10 τ.μ. ιδιοκτησίας ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗΣ στα Ο.Τ. 1318, 1319, 1320 Α, 1325, 1326 και 1324 της Π.Ε. Αγ. Νικολάου της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ethno

 

 

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
       ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
        ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

                                                                                                                                           Άνω Λιόσια 18-11-2016
                                                                                                                                           Αριθ. Πρωτ. : 58253

 

                                                                                                          ΠΡΟΣ
                                                                                                         Τον Δήμαρχο, τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
                                                                                                         Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Φυλής

 

                                                                                   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

      Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στην Αίθουσα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», στις 23-11-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, για να συζητήσουμε στην με αρ. 32 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τα πιο κάτω θέματα :
1. Καθιέρωση 24ης Λειτουργίας καθώς και λειτουργίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπηρεσιών του Δήμου (άρθρο 36 παρ. 3 Ν. 3584/07), για το έτος 2017.
2. Επικύρωση της απόφασης Ο.Ε. περί έγκρισης της 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016.
3. Ψήφιση πίστωσης για έκτακτη οικονομική ενίσχυση.
4. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών.
5. Επικύρωση της αρ. 74/2016 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Α΄ Παιδικός Σταθμός Φυλής» του Δήμου Φυλής περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του ν.π.δ.δ.
6. Επικύρωση της αρ. 113/2016 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» του Δήμου Φυλής περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του ν.π.δ.δ.
7. Επικύρωση της αρ. 83/2016 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ζεφυρίου» του Δήμου Φυλής περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του ν.π.δ.δ.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ