ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                                                                                                                                   Άνω Λιόσια 23-1-2017
                                                                                                                                                                                                   Αριθ. Πρωτ.: 3134

 

                                                                                                                                Π Ρ Ο Σ

                                                                                                                              Τ....................................................................................

 

                                                                                         Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

    Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στις 27-1-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 για να συζητήσουμε στην με αρ. 4 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω θέματα:
1. Διάθεση πιστώσεων υποχρεωτικών δαπανών του υπό έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Γεώργιος Κλεισούρας)
2. Εισήγηση προς το Δ.Σ. για Ορθή Επανάληψη της υπ’ αριθ.284/2016 Απόφασης Δ.Σ. που αφορά στον Καθορισμό Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού Έτους 2017.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Γεώργιος Κλεισούρας)
                                                                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                                                                          ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                                                                                                                  Άνω Λιόσια 19-1-2017
                                                                                                                                                                                  Αριθ. Πρωτ.: 2687

 

                                                                                                               Π Ρ Ο Σ

                                                                                 Τ....................................................................................

 

                                                                                        Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

       Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στις 23-1-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 για να συζητήσουμε στην με αρ. 3 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω θέματα:
1. Παροχή πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών κ. Αλεξόπουλο Βασίλειο, για νομική στήριξη αιρετού του Δήμου Φυλής, ενώπιον του Ζ΄ Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, κατά τη δικάσιμο της 24-1-2017 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)
2. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Παπαδήμα Ελένη-Αναστασία, για τη νομική εκπροσώπηση του Δήμου στη συζήτηση της αίτησης για ανακοπή που άσκησε ο Δήμος Φυλής κατά: α) του Καμπόλη Σπυρίδωνα, β) του Α΄ απογράφου εκτελεστού του υπ’ αριθ.18810/4-8-2014 συμβολαίου & γ) της αναγκαστικής εκτέλεσης που επισπεύδεται με αυτή, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά τη δικάσιμό της 24-1-2017 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)
3. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Παπαδήμα Ελένη-Αναστασία, για τη νομική εκπροσώπηση του Δήμου στη συζήτηση της αίτησης για ανακοπή που άσκησε ο Δήμος Φυλής κατά του Καμπόλη Σπυρίδωνα & του από 27-7-2016 κατασχετηρίου της Δ.Ε.Η. Α.Ε., ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά τη δικάσιμό της 24-1-2017 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)
4. Κατακύρωση ή μη των αποτελεσμάτων του Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ», Α.Μ.:267/2016, προϋπολογισμού 73.800,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), δυνάμει του υπ’ αριθ.1299/11-1-2017 Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού.
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια Δήμητρα Τριβέλλα)
                                                                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                                                                                           ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                          ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                         (ως προς την διατύπωση
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                              του 1ου θέματος και την
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                          προσθήκη ενός θέματος)

                                                                                                                                                   Άνω Λιόσια 12-1-2017
                                                                                                                                                   Αριθ. Πρωτ.: 1588

 

                                                                                                                 Π Ρ Ο Σ

                                                                          Τ....................................................................................

 

                                                                                         Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

      Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στις 16-1-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 για να συζητήσουμε στην με αρ. 2 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω θέματα:
1. Ψήφιση υποχρεωτικών δαπανών σε βάρος του υπό έγκριση προϋπολογισμού μας.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Γεώργιος Κλεισούρας)
2. Παραιτήσεις του Δήμου από άσκηση ένδικων μέσων κατά αποφάσεων εργατικών διαφορών.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)
3. Παροχή πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών κ. Αλεξόπουλο Βασίλειο, για νομική στήριξη πρώην αιρετού του Δήμου Φυλής, ενώπιον του Γ΄ Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, κατά τη δικάσιμο της 25-1-2017 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)
4. Παροχή πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών κ. Σεραφείμ-Κων/νο Κάρλο, για τη νομική εκπροσώπηση του Δήμου από κοινού με δικηγόρο της Ν.Υ. του Δήμου Φυλής, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 17ο), στη συζήτηση της Αγωγής που άσκησε η εταιρεία «ΤΕΛΕΣΙΣ ΑΤΕ» κατά του Δήμου Φυλής, στη δικάσιμο της 19-1-2017 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)
5. Ορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων των Διαγωνισμών Προμηθειών & Παροχής Υπηρεσιών, Έτους 2017.
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)
6. Επικύρωση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης για την ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΙΚΙΣΚΩΝ» Α.Μ.:16/2016 (Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ. ΟΡΓΑΝ. & ΠΛΗΡΟΦ.), προϋπολογισμού 49.600,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.).
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)
7. Επικύρωση ενεργειών Δημάρχου, δυνάμει της υπ’ αριθ.16/2017 απόφασής του και ψήφιση πίστωσης δαπανών για την αντιμετώπιση της Θεομηνίας.
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)
                                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                                                                      ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                                                                                                                                             Άνω Λιόσια 12-1-2017
                                                                                                                                                                                                             Αριθ. Πρωτ.: 1588

 

 

Π Ρ Ο Σ

Τ....................................................................................

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

     Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στις 16-1-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 για να συζητήσουμε στην με αρ. 2 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω θέματα:
1. Ψήφιση εξειδικευμένων πιστώσεων σε βάρος του υπό έγκριση προϋπολογισμού μας.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Γεώργιος Κλεισούρας)
2. Παραιτήσεις του Δήμου από άσκηση ένδικων μέσων κατά αποφάσεων εργατικών διαφορών.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)
3. Παροχή πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών κ. Αλεξόπουλο Βασίλειο, για νομική στήριξη πρώην αιρετού του Δήμου Φυλής, ενώπιον του Γ΄ Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, κατά τη δικάσιμο της 25-1-2017 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)
4. Παροχή πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών κ. Σεραφείμ-Κων/νο Κάρλο, για τη νομική εκπροσώπηση του Δήμου από κοινού με δικηγόρο της Ν.Υ. του Δήμου Φυλής, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 17ο), στη συζήτηση της Αγωγής που άσκησε η εταιρεία «ΤΕΛΕΣΙΣ ΑΤΕ» κατά του Δήμου Φυλής, στη δικάσιμο της 19-1-2017 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)
5. Ορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων των Διαγωνισμών Προμηθειών & Παροχής Υπηρεσιών, Έτους 2017.
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)
6. Επικύρωση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης για την ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΙΚΙΣΚΩΝ» Α.Μ.:16/2016 (Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ. ΟΡΓΑΝ. & ΠΛΗΡΟΦ.), προϋπολογισμού 49.600,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.).
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)
 
                                                                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                                                                                       ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                                                                                                                   Άνω Λιόσια 28-12-2016
                                                                                                                                                                                  Αριθ. Πρωτ.: 66094

                                                                                                                    Π Ρ Ο Σ

                                                                                                                  Τ...........................................................................

 


                                                                         Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

    Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στις 29-12-2016, ημέρα και ώρα 13:00 για να συζητήσουμε στην με αρ. 47 συνεδρίαση (ΕΚΤΑΚΤΗ) της Οικονομικής Επιτροπής το παρακάτω θέμα:

1. Ψήφιση εξειδικευμένων πιστώσεων σε βάρος του εν χρήσει προϋπολογισμού μας.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)

2. Εισήγηση για το αποτέλεσμα του ελέγχου των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών της αναδόχου εταιρείας «ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ» για την κατασκευή του έργου «ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΔΥΟ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 2 ΤΟΥ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» Α.Μ. 80/15 .
Προυπολογισμός : 29.158,58 € με ΦΠΑ.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)

3. Ψήφιση πίστωσης ποσού και πολυετίας, έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών , όρων διακήρυξης και ορισμός επιτροπής διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια αρ. μελέτης 313/16 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (2016-2017)» προϋπολογισμού 299.633,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)

4. Ψήφιση πίστωσης ποσού και πολυετίας, έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών , όρων διακήρυξης και ορισμός επιτροπής διενέργεια διαγωνισμού για την υπηρεσία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» προϋπολογισμού 1.097.362,80 € ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)

5. Ανατροπή αναλήψεων υποχρεώσεων έτους 2016
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Γεώργιος Κλεισούρας)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ

Το κατεπείγον της συνεδρίασης συνίσταται στο γεγονός ότι ενόψει λήξης του Οικονομικού Έτους 2016 πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                                                                                                                       Άνω Λιόσια 16-12-2016
                                                                                                                                                                                      Αριθ. Πρωτ.: 64545

 

                                                                                                                 Π Ρ Ο Σ
                                                                                                               Τον Δήμαρχο και τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
                                                                                                               του Δήμου Φυλής

 

                                                                                Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

    Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στις 22-12-2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 για να συζητήσουμε στην με αρ. 46 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω θέματα:
1. Ψήφιση εξειδικευμένων πιστώσεων σε βάρος του εν χρήσει προϋπολογισμού μας.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Γεώργιος Κλεισούρας)
2. Επιστροφή παγίας προκαταβολής οικ. έτους 2016.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Γεώργιος Κλεισούρας)
3. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κα Γαργάλα Βασιλική, για σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ΠΑΕ Ακράτητος.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)
4. Ορισμός Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Συνοπτικών (Πρόχειρων) Διαγωνισμών.
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)
5. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του Πρόχειρου Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών που αφορούν στην «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Δ. ΦΥΛΗΣ», Α.Μ.:262/2016, δυνάμει του υπ’ αριθ.64525/16-12-2016 Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού.
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)
6. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης, με ορισμό Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμού, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ, Α.Μ.:300/2016, προϋπολογισμού 26.447,62€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)
7. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης και έγκριση όρων διακήρυξης για την παροχή υπηρεσιών που αφορά σε «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ», προϋπολογισμού 74.440,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.)
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)
8. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης και έγκριση όρων διακήρυξης για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ», προϋπολογισμού 74.440,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.)
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)
9. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης και έγκριση όρων διακήρυξης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», προϋπολογισμού 73.768,47€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.)
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)
10. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης και έγκριση όρων διακήρυξης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΚΤΩ (8) ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ) 4Χ4 ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ», προϋπολογισμού 350.000,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.)
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)
11. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης και έγκριση όρων διακήρυξης για την προμήθεια «Νέα περίφραξη περιβάλλοντα χώρου του παραχωρηθέντος κτιρίου που βρίσκεται επί της οδού Κρητικού Πελάγους, στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ ιδιοκτησίας του Δήμου Φυλής για την στέγαση της Υποδ/νσης Ασφαλείας Δυτικής Αττικής, της ΟΠΚΕ και του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Δυτικής Αττικής», προϋπολογισμού 65.240,23 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.)
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)
12. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε Πολιτικούς Μηχανικούς για εργασίες που σχετίζονται με την υποστήριξη των δημοτικών συμφερόντων έναντι του Κτηματολογίου.
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)
                                                                                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                                                                                                     ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ