ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                                                           Άνω Λιόσια 20-4-2017
                                                                                                                           Αριθ. Πρωτ.: 20211

 

                                                                                            Π Ρ Ο Σ

                                                         Τ....................................................................................

 

                                                                                Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

    Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στις 24-4-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 για να συζητήσουμε στην με αρ. 22 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής το παρακάτω θέμα:

1. Επικύρωση ενεργειών Δημάρχου περί παροχής πληρεξουσιότητας στo δικηγόρο Αθηνών κ. Γεώργιο Πολίτη για κατάθεση αίτησης στο Μονομελές Εφετείο Αθηνών, περί καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης εδαφικής έκτασης του Κων/νου Τσίγκου κλπ, καθώς και την παράστασή του κατά την υπογραφή πρακτικού συμβιβασμού, δυνάμει της υπ’ αριθ.386/2017 απόφασής του.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)
2. Παροχή πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών κ. Σεραφείμ-Κων/νο Κάρλο, για τη νομική εκπροσώπηση του Δήμου από κοινού με δικηγόρο της Ν.Υ. του Δήμου Φυλής, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμήμα Στ΄), στη συζήτηση της Αναίρεσης που άσκησε ο Δήμος Φυλής κατά της υπ’ αριθ.5471/2015 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, στη δικάσιμο της 8-5-2017 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)
3. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κα Πουραΐμη Φανή, για τη νομική εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, στη συζήτηση της Αίτησης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ-ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» κατά του Δήμου Φυλής, στη δικάσιμο της 8-5-2017 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)
4. Επικύρωση ή μη του υπ’ αριθ.17702/05-4-2017 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης του Ηλεκτρονικού Διεθνούς Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» Α.Μ.:313/2016, προϋπολογισμού 299.633,60 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.).
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια Δήμητρα Τριβέλλα)
5. Λήψη απόφασης για ματαίωση ή μη του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» Α.Μ.:313/2016, προϋπολογισμού 73.185,50€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), δυνάμει της υπ’ αριθ. 20192/20-4-2017 εισήγησης της Επιτροπής Διαγωνισμού & επανάληψη ή μη της διαδικασίας.
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια Δήμητρα Τριβέλλα)
6. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών & όρων διακήρυξης με ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών που αφορά στην «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΟΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ» Α.Μ.:329/2016, προϋπολογισμού 248.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια Δήμητρα Τριβέλλα)
7. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών & όρων διακήρυξης με ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» Α.Μ.:27/2017, προϋπολογισμού 74.400,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια Δήμητρα Τριβέλλα)
8. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών & όρων διακήρυξης με ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» Α.Μ.:30/2017, προϋπολογισμού 70.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια Δήμητρα Τριβέλλα)
9. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών & όρων διακήρυξης με ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ» Α.Μ.:38/2017, προϋπολογισμού 73.581,60€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια Δήμητρα Τριβέλλα)
10. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης ποσού 29.190,00€, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, όρων διακήρυξης με ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ» Α.Μ.:44/2017, προϋπολογισμού 73.971,53€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια Δήμητρα Τριβέλλα)
11. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών & όρων διακήρυξης με ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών που αφορά στην «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΝΗΣΙΔΑΣ ΤΗΣ ΛΕΩΦ. ΦΥΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ.: 47/2017, προϋπολογισμού 72.190,32€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια Δήμητρα Τριβέλλα)
12. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών & όρων διακήρυξης με ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ.:54/2017, προϋπολογισμού 800.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια Δήμητρα Τριβέλλα)
                                                                                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                                                                                           ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ
 

 

 

 

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                                                                                                    Άνω Λιόσια 12-4-2017
                                                                                                                                                                    Αριθ. Πρωτ.: 19400

 

                                                                                Π Ρ Ο Σ

                                               Τ....................................................................................

 

                                                                     Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

    Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στις 13-4-2017, ημέρα Μ. Πέμπτη και ώρα 10:00 για να συζητήσουμε στην με αρ. 21 συνεδρίαση (ΕΚΤΑΚΤΗ) της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω θέματα:
1. Ψήφιση εξειδικευμένων πιστώσεων σε βάρος του εν χρήσει προϋπολογισμού μας.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Κλεισούρας Γεώργιος)
                                                                                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                                                                                            ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ
Το κατεπείγον συνίσταται στο γεγονός της σημαντικής αύξησης των εγγεγραμμένων δικαιούχων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Φυλής και της επιτακτικής ανάγκης για άμεση εξυπηρέτηση των δικαιούχων (μεταφορές ατόμων, τακτοποίηση αποθήκης κ.λ.π.) και ιδιαίτερα την εορταστική περίοδο.

 

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                                                                                                  Άνω Λιόσια 6-4-2017
                                                                                                                                                                  Αριθ. Πρωτ.: 18056

 

                                                                                                       Π Ρ Ο Σ

                                                                     Τ....................................................................................

 

                                                                                      Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

   Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στις 6-4-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 για να συζητήσουμε στην με αρ. 20 συνεδρίαση (ΕΚΤΑΚΤΗ) της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης & έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», Α.Μ.:22/2017 (Διεύθυνση Περιβάλλοντος), προϋπ/σμού 24.694,60€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.)
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)
                                                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                                                                           ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ

 ethno

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                                                                                      Άνω Λιόσια 31-3-2017
                                                                                                                                                      Αριθ. Πρωτ.: 16966

 

                                                                                             Π Ρ Ο Σ

                                                            Τ....................................................................................

                                                                               Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

   Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στις 4-4-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για να συζητήσουμε στην με αρ. 19 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής το παρακάτω θέμα:
1. Κατακύρωση ή μη των αποτελεσμάτων του Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διεθνή Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΚΤΩ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ) 4Χ4 ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ (ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ)» Α.Μ.:303/2016, προϋπολογισμού 350.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), δυνάμει του υπ’ αριθμ.16825/ 31-3-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού.
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια Δήμητρα Τριβέλλα)
                                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                                                        ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                                                                                                  Άνω Λιόσια 30-3-2017
                                                                                                                                                                  Αριθ. Πρωτ.: 16737

 

                                                                                            Π Ρ Ο Σ

                                                            Τ....................................................................................

 

                                                                                Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

     Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στις 3-4-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 για να συζητήσουμε στην με αρ. 18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω θέματα:

1. Ψήφιση εξειδικευμένων πιστώσεων σε βάρος του εν χρήσει προϋπολογισμού μας.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Γεώργιος Κλεισούρας)
2. Εισήγηση προς το Δ.Σ. περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (2η Αναμόρφωση Οικ. Έτους 2017).
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Γεώργιος Κλεισούρας)
3. Ανατροπή δεσμεύσεων υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2017.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Γεώργιος Κλεισούρας)
4. Ανάθεση στη δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΣΑΜΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» για τη νομική εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (24ο Τμήμα Μονομελές) για τις δεκατρείς (13) προσφυγές που άσκησε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΣΕ Α.Ε.», κατά του Δήμου Φυλής, στη δικάσιμο της 27-4-2017 και σε κάθε μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)
5. Επικύρωση ενεργειών Δημάρχου περί παροχής πληρεξουσιότητας στo δικηγόρο Αθηνών κ. Γεώργιο Πολίτη για κατάθεση αίτησης στο Μονομελές Εφετείο Αθηνών, περί καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης εδαφικής έκτασης των: α) Φωτεινής & Αικατερίνης Χριστοδούλου και β) Χρήστου Καμπόλη, καθώς και την παράστασή του κατά την υπογραφή πρακτικού συμβιβασμού, δυνάμει της υπ’ αριθ.327/2017 απόφασής του.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)
6. Κατακύρωση ή μη των αποτελεσμάτων του Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017 & 2018» Α.Μ.: 290/2016, προϋπολογισμού 2.047.842,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α., δυνάμει του υπ’ αριθμ.15964/27-3-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού.
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια Δήμητρα Τριβέλλα)
7. Λήψη απόφασης περί εξώδικου συμβιβασμού-καθορισμού τιμής μονάδος, για αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας εδαφικής έκτασης, ιδιοκτησίας ΕΛΕΝΗΣ ΜΑΡΙΝΗ, ΚΛΕΙΩΣ ΜΑΡΙΝΗ & ΑΓΑΘΗΣ ΜΑΡΙΝΗ, στην Π.Ε. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Προϊστάμενος κ. Χαμαλίδης Θεόδωρος)
8. Λήψη απόφασης περί εξώδικου συμβιβασμού-καθορισμού τιμής μονάδος, για αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας εδαφικής έκτασης, ιδιοκτησίας ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΣ ΕΞΑΡΧΟΥ - ΛΟΥΚΑ, στην Π.Ε. ΖΟΦΡΙΑ ΙΙ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Προϊστάμενος κ. Χαμαλίδης Θεόδωρος)

                                                                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                                                                                                        Άνω Λιόσια 24-3-2017
                                                                                                                                                                        Αριθ. Πρωτ.: 15762

 

                                                                                                          Π Ρ Ο Σ

                                                                        Τ....................................................................................

 

                                                                                            Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

    Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στις 28-3-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 για να συζητήσουμε στην με αρ. 17 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω θέματα:
1. Ψήφιση εξειδικευμένων πιστώσεων σε βάρος του εν χρήσει προϋπολογισμού μας.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Γεώργιος Κλεισούρας)
2. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών & όρων διακήρυξης με ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ Κ.Σ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΕΒΥΣ 2016 (MIS 5000145) ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΒΑ (ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΈΤΟΥΣ 2016) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΕΒΑ (ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΤΟΥΣ 2016)» δυνάμει της υπ’ αριθ. TEBA2 Μελέτης (Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού), προϋπολογισμού 353.921,40 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.).
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια Δήμητρα Τριβέλλα)
3. Κατακύρωση ή μη των αποτελεσμάτων του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών που αφορά στις «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ.: 343/2016 προϋπολογισμού 65.240,23 € (συμπ/νου Φ.Π.Α), δυνάμει του υπ’ αριθμ. 15046/2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού.
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια Δήμητρα Τριβέλλα)
                                                                                                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                                                                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ