Επετειακή εκδήλωση μνήμης με θρήνους και τραγούδια της Άλωσης και με τίτλο «ΕΑΛΩ Η ΠΟΛΙΣ», διοργανώνει το Τμήμα Βυζαντινής & Παραδοσιακής Μουσικής του Δημοτικού Ωδείου του Δήμου Φυλής, με αφορμή την συμπλήρωση 564 χρόνων από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης.

Περισσότερα...

Ο Δήμος Φυλής ενημερώνει ότι, λόγω βλάβης σε αγωγό ύδρευσης στα Άνω Λιόσια, έχουν προγραμματιστεί εργασίες στο δίκτυο για αύριο Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017.

Περισσότερα...

ethnosimo elladas 01

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

                                                                                                                                                                             Άνω Λιόσια 19-05-2017
                                                                                                                                                                             Αρ. Πρωτ.: 26609

 

                                                                                                                                                      Προς:
                                                                                                                                                      κ. Σάββα Ιωάννη
                                                                                                                                                      κ. Σάββα Ηλία

 

                                                      Θέμα : « Πρόσκληση συμμετοχής στη δημοπρασία »

 

                                                                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ


Έχοντας υπόψη :

  • Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006
  • Την παρ. 4 του άρθρου 5 του Π.Δ 270/1981
  • Την έκθεση της επιτροπής καταλληλότητας.

                                                             ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Τους ιδιοκτήτες ακινήτων, που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τη μίσθωση προς το Δήμο του ακινήτου τους, το οποίο σύμφωνα με την έκθεση της επιτροπής καταλληλότητας 9/05//2017 κρίθηκε ότι πληροί τους όρους της διακήρυξης και επομένως είναι κατάλληλο για το σκοπό που το προορίζει ο Δήμος, να παραστούν στη φανερή και προφορική μειοδοτική δημοπρασία, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά που καθορίστηκαν με την αριθμ. 90/23-03-2017 απόφασης της οικονομικής επιτροπής.
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την ΠΕΜΠΤΗ 25/5/2017 και ώρα 12.30 μ.μ. ενώπιον της επιτροπής διενέργειας.
Σε περίπτωση που δεν προσέλθετε για να συμμετάσχετε στην προφορική μειοδοτική δημοπρασία, ο Δήμος μπορεί να αξιώσει αποζημίωση από εσάς σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 197 και 198 του Αστικού Κώδικα.
                                                                                                                                                      Ο Δήμαρχος
                                                                                                                                        ΠΑΠΠΟΥΣ ΣΠ. ΧΡΗΣΤΟΣ

Στην Εκδήλωση Μνήμης για το συνδημότη μας Νικόλαο Κρητικό που έπεσε ηρωικά μαχόμενος υπέρ Πατρίδος κατά την Τουρκική εισβολή στην Κύπρο, στις 16-08-1974, προσκαλεί τους δημότες ο Δήμος Φυλής.

Περισσότερα...

Την παράσταση «Πλούτος» του Αριστοφάνη ανεβάζει η Θεατρική Ομάδα Ζεφυρίου, σε σκηνοθεσία Στέλλας Νικολοθανάση, στις 26-28 Μαΐου και στις 3-4 Ιουνίου.

Περισσότερα...

ethnosimo elladas 01

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

                                                                                                                                                                         Άνω Λιόσια 19-05-201
                                                                                                                                                                         Αρ. Πρωτ.: 26610

                                                                                                                              Προς:
                                                                                                                              κ.Φελεμέγκα Παναγιώτη,
                                                                                                                              κα Φελεμέγκα Ιωάννα ,
                                                                                                                              κα Φελεμέγκα Κων/να,
                                                                                                                              κα Φελεμέγκα Βασιλική

 

 

                                                 Θέμα : «Πρόσκληση συμμετοχής στη δημοπρασία»

                                                                           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ


Έχοντας υπόψη :

  • Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006
  • Την παρ. 4 του άρθρου 5 του Π.Δ 270/1981
  • Την έκθεση της επιτροπής καταλληλότητας.                                                                                 ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Τους ιδιοκτήτες ακινήτων, που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τη μίσθωση προς το Δήμο του ακινήτου τους, το οποίο σύμφωνα με την έκθεση της επιτροπής καταλληλότητας 9/05//2017 κρίθηκε ότι πληροί τους όρους της διακήρυξης και επομένως είναι κατάλληλο για το σκοπό που το προορίζει ο Δήμος, να παραστούν στη φανερή και προφορική μειοδοτική δημοπρασία, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά που καθορίστηκαν με την αριθμ. 89/22-03-2017απόφασης της οικονομικής επιτροπής.
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την ΠΕΜΠΤΗ 25/05/2017και ώρα 12.45μ.μ. ενώπιον της επιτροπής διενέργειας.
Σε περίπτωση που δεν προσέλθετε για να συμμετάσχετε στην προφορική μειοδοτική δημοπρασία, ο Δήμος μπορεί να αξιώσει αποζημίωση από εσάς σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 197 και 198 του Αστικού Κώδικα.
                                                                                                                                                Ο Δήμαρχος
                                                                                                                                     ΠΑΠΠΟΥΣ ΣΠ. ΧΡΗΣΤΟΣ