Πρόσκληση συμμετοχής στη δημοπρασία την ΠΕΜΠΤΗ 25/5/2017 και ώρα 12.30 μ.μ.

Σημαντικές Ανακοινώσεις

ethnosimo elladas 01

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

                                                                                                                                                                             Άνω Λιόσια 19-05-2017
                                                                                                                                                                             Αρ. Πρωτ.: 26609

 

                                                                                                                                                      Προς:
                                                                                                                                                      κ. Σάββα Ιωάννη
                                                                                                                                                      κ. Σάββα Ηλία

 

                                                      Θέμα : « Πρόσκληση συμμετοχής στη δημοπρασία »

 

                                                                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ


Έχοντας υπόψη :

  • Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006
  • Την παρ. 4 του άρθρου 5 του Π.Δ 270/1981
  • Την έκθεση της επιτροπής καταλληλότητας.

                                                             ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Τους ιδιοκτήτες ακινήτων, που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τη μίσθωση προς το Δήμο του ακινήτου τους, το οποίο σύμφωνα με την έκθεση της επιτροπής καταλληλότητας 9/05//2017 κρίθηκε ότι πληροί τους όρους της διακήρυξης και επομένως είναι κατάλληλο για το σκοπό που το προορίζει ο Δήμος, να παραστούν στη φανερή και προφορική μειοδοτική δημοπρασία, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά που καθορίστηκαν με την αριθμ. 90/23-03-2017 απόφασης της οικονομικής επιτροπής.
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την ΠΕΜΠΤΗ 25/5/2017 και ώρα 12.30 μ.μ. ενώπιον της επιτροπής διενέργειας.
Σε περίπτωση που δεν προσέλθετε για να συμμετάσχετε στην προφορική μειοδοτική δημοπρασία, ο Δήμος μπορεί να αξιώσει αποζημίωση από εσάς σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 197 και 198 του Αστικού Κώδικα.
                                                                                                                                                      Ο Δήμαρχος
                                                                                                                                        ΠΑΠΠΟΥΣ ΣΠ. ΧΡΗΣΤΟΣ