ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 14ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΣΤΙΣ 17-5-2017 & ΩΡΑ 12:30 Μ.Μ.

Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

                                                                                                                                                                         Άνω Λιόσια 12-5-2017
                                                                                                                                                                         Αριθ. Πρωτ. : 25267

                                                                                                        ΠΡΟΣ
                                                                                                   Τον Δήμαρχο, τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
                                                                                                   Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Φυλής

 

                ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

    Σας γνωρίζουμε ότι θα συμπεριληφθεί το εξής θέμα στην ημερήσια διάταξη που κοινοποιήθηκε για την Τετάρτη 17-5-2017 και ώρα 12:30.
1. Αποδοχή Β΄ τακτικής κατανομής ποσού 97.653,30 € έτους 2017, για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων του Δήμου Φυλής.
                                                                                                                                   Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                                    ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ