ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ε.Π.Ζ. ΣΤΙΣ 15-5-2017 & ΩΡΑ 11:00 Π.Μ.

Προσκλήσεις Επιτροπών Δήμου Φυλής

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                                                                                                                                  Άνω Λιόσια: 11/5/2017
                                                                                                                                                                  Αριθ. Πρωτ.: 24706

                                                                                                    Π Ρ Ο Σ

                                         Τ.......................................................................................................................................

 

                                                                                   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

     Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στις 15-5-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 για να συζητήσουμε στην με αρ. 4 συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής το παρακάτω θέμα:
1. Μεμονωμένη τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. Κ852Α-ΚΤΙΡΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ, στην Π.Ε. Δροσούπολης της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.
2. Μεμονωμένη τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 1394, στην Π.Ε. Αγ. Νικολάου της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.
3. Εισήγηση προς το Δ.Σ., περί επικύρωσης του πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης Επικινδυνότητας Δέντρων, δυνάμει της υπ’ αριθ.445/2017 απόφασης Δημάρχου.
                                                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Π.Ζ. – ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                                                                            ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ