Αναβαθμίζεται το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου. Ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς υπέγραψε τη σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου

Υπογράφτηκε, ανάμεσα στο Δήμαρχο Φυλής Χρήστο Παππού και στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ανώνυμης Τεχνικής Εταιρίας (ΑΤΕ) ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Λουκά Γκικάκη ,

Ξεκινούν τα μεγάλα έργα υποδομής στο ΒΙΟ.ΠΑ. Ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς υπέγραψε την σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία.

Άμεσα ξεκινά το μεγάλο αναπτυξιακό έργο που αφορά στην  κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων και λυμάτων στο Βιοτεχνικό Πάρκο Άνω