Μήνυμα ενότητος σε εθνικό και τοπικό επίπεδο απηύθυνε εκφωνώντας τον Πανηγυρικό της ημέρας ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς

«Οι σουλτάνοι δεν έπαψαν να επιβουλεύονται τη Χώρα μας. Δεν τη θεωρούν κληρονόμο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, αλλά οθωμανική επαρχία. Σήμερα,