3 Μαρτίου, 2023

Καθορισμός τελών Καθαριότητας και Φωτισμού, για το έτος 2023, δυνάμει της  αρ. 661/22 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Πρακτικού 48 Αριθ. Απόφ. 245 ΘΕΜΑ...

Περισσότερα >

3 Μαρτίου, 2023

Καθορισμός τελών Ύδρευσης για το έτος 2023, δυνάμει της αρ. 662/22 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Πρακτικού 48 Αριθ. Απόφ. 246 ΘΕΜΑ...

Περισσότερα >

12 Ιανουαρίου, 2023

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. (27-12-22) – ΠΡΑΚΤΙΚO 49ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚO 49ο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ...

Περισσότερα >

12 Ιανουαρίου, 2023

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. (27-12-22) – ΠΡΑΚΤΙΚO 48ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚO 48ο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ...

Περισσότερα >

12 Ιανουαρίου, 2023

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. (27-12-22) – ΠΡΑΚΤΙΚO 47ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚO 47ο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ...

Περισσότερα >