13 Ιουνίου, 2024

22ος Πίνακας Ανάρτησης Αποφάσεων Δ.Σ. Δήμου Φυλής Έτους 2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ   ΠΡΑΚΤΙΚO 22ο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ...

Περισσότερα >

13 Ιουνίου, 2024

21ος Πίνακας Ανάρτησης Αποφάσεων Δ.Σ. Δήμου Φυλής Έτους 2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ   ΠΡΑΚΤΙΚO 21ο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ...

Περισσότερα >

13 Ιουνίου, 2024

20ος Πίνακας Ανάρτησης Αποφάσεων Δ.Σ. Δήμου Φυλής Έτους 2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ   ΠΡΑΚΤΙΚO 20ο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ...

Περισσότερα >

13 Ιουνίου, 2024

19ος Πίνακας Ανάρτησης Αποφάσεων Δ.Σ. Δήμου Φυλής Έτους 2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ   ΠΡΑΚΤΙΚO 19ο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 23-5-2024 Άνω...

Περισσότερα >

13 Ιουνίου, 2024

18ος Πίνακας Ανάρτησης Αποφάσεων Δ.Σ. Δήμου Φυλής Έτους 2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ   ΠΡΑΚΤΙΚO 18ο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ...

Περισσότερα >