7 Οκτωβρίου, 2022

Διαγωνισμός για την προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου (Α.Μ.: 132/2022)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Διεύθυνση...

Περισσότερα >

7 Οκτωβρίου, 2022

Διαγωνισμός για προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης για διασύνδεση δημοτικών κτιρίων με το δίκτυο φυσικού αερίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Διεύθυνση...

Περισσότερα >

13 Σεπτεμβρίου, 2022

Διαγωνισμός μίσθωσης μηχανημάτων για την αποκατάσταση ζημιών σε δρόμους και πεζοδρόμια του Δήμου Φυλής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Διεύθυνση...

Περισσότερα >

22 Αυγούστου, 2022

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία «Υπηρεσίες συμβούλου για την δημιουργία και υποβολή φακέλου πρότασης» (Υποέργο 1) της πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (ΙΟΤ) του Δήμου Φυλής

        Ελληνική Δημοκρατία Νομός Αττικής Δήμος Φυλής Τμήμα: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Πλατεία Ηρώων...

Περισσότερα >

22 Αυγούστου, 2022

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς παροχής υπηρεσιών για την υπηρεσία                    «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Παρακολούθησης των δράσεων                     Μικροκινητικότητας του Δήμου Φυλής »

Ελληνική Δημοκρατία Νομός...

Περισσότερα >