20 Φεβρουαρίου, 2023

1ος Πίνακας Ανάρτησης Αποφάσεων Ε.Π.Ζ. Δήμου Φυλής Έτους 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ    ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ...

Περισσότερα >

22 Νοεμβρίου, 2022

11ος Πίνακας Ανάρτησης Ε.Π.Ζ. Δήμου Φυλής Έτους 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ    ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11ο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ...

Περισσότερα >

16 Νοεμβρίου, 2022

10ος Πίνακας Ανάρτησης Ε.Π.Ζ. Δήμου Φυλής Έτους 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ    ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10ο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ...

Περισσότερα >

27 Οκτωβρίου, 2022

9ος Πίνακας Ανάρτησης Ε.Π.Ζ. Δήμου Φυλής Έτους 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ    ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9ο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ...

Περισσότερα >

21 Σεπτεμβρίου, 2022

8ος Πίνακας Ανάρτησης Ε.Π.Ζ. Δήμου Φυλής Έτους 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ    ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8ο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ...

Περισσότερα >