CityOn single logo
Γραμμή Δημότη: 15691

37ος Πίνακας Ανάρτησης Αποφάσεων Ο.Ε. Δήμου Φυλής Έτους 2023

Αναρτήθηκε στις 25/05/2023, στην κατηγορία Πίνακες Ανάρτησης Ο.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37ο
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ο.Ε. 08-05-2023

                Στα Άνω Λιόσια σήμερα την 8η του μήνα Μαΐου του έτους 2023, ημέρα Δευτέρα ο κάτωθι υπογράφων Καματερός Δημήτριος,  υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη της απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, που ελήφθη κατά την από  8-5-2023   συνεδρίασή της.

ΑΡ.

ΑΠ.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
173 Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κα ΜΠΙΘΕΛΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ, αφ’ ενός  για την έγκριση σύνταξης και κατάθεσης  έφεσης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου και αφ’ ετέρου  αίτησης αναστολής  με αίτημα προσωρινής διαταγής του Δήμου κατά της οικ.77428 ΕΞ 2022(ΥΠΟΙΚ 03-06-2022 απόφασης Ε.Δ.ΕΛ., δυνάμει της  αρ. 1/2023 απόφασης Δ.Σ.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

16535/8-5-2023 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

174 Έγκριση όρων διακήρυξης, τευχών διαγωνισμού και Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗΣ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ Δ.Ε. ΦΥΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», Α.Μ. 69/2022 Προϋπολογισμός Μελέτης: 9.786.204,00 € (με  ΦΠΑ).

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

16536/8-5-2023 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται
Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

Οι μάρτυρες
1. Βασιλοπούλου Αικατερίνη……………..
2. Λιόση Μαρία ………………