Για επικοινωνία μέσω email :
Με το τμήμα Εσόδων- ηλεκτροδοτούμενα :
[για ηλεκτροδοτούμενα Ακίνητα, νέες παροχές ρεύματος ( τ.μ. ), για μεταβολές (τ.μ) σε υπάρχουσες παροχές ρεύματος]
Τηλ.: 2132042796 Email: [email protected]

Με το τμήμα Εσόδων -ΤΑΠ μεταβιβάσεις :
(ΤΑΠ για μη Ηλεκτροδοτούμενα Ακίνητα , ΤΑΠ για μεταβιβάσεις – αγορά – πώληση Ακινήτων , ΤΑΠ για οικόπεδα)
Τηλ.: 2132042712 -810 Email: [email protected]

18 Νοεμβρίου, 2020

Αίτηση για ηλεκτροδότηση ή μεταβολή τ.μ. στη ΔΕΔΔΗΕ (Ηλεκτροδοτούμενα)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ Κατεβάστε την αίτηση...

Περισσότερα >

16 Μαΐου, 2019

Δικαιολογητικά για Χορήγηση Υπ. Δήλωσης Τετραγωνικών μέτρων για ΔΕΔΔΗΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ Δείτε τα δικαιολογητικά...

Περισσότερα >