CityOn single logo
Γραμμή Δημότη: 15691

41ος Πίνακας Ανάρτησης Αποφάσεων Ο.Ε. Δήμου Φυλής Έτους 2023

Αναρτήθηκε στις 1/06/2023, στην κατηγορία Πίνακες Ανάρτησης Ο.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 41ο
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ο.Ε. 31-05-2023

Στα Άνω Λιόσια σήμερα την 31η του μήνα Μαΐου του έτους 2023, ημέρα Τετάρτη ο κάτωθι υπογράφων Καματερός Δημήτριος,  υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη της απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, που ελήφθη κατά την από 31-5-2023   συνεδρίασή της.

ΑΡ.

ΑΠ.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
196  

Αποδοχή ή μη του αιτήματος του ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς του με το Δήμο, μετά από άσκηση Αγωγής του.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

19957/31-5-2023 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

197 Απόδοση Δαπανών Πάγιας Προκαταβολής Οικ. Έτους 2023.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

19962/31-5-2023 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

198 Κατακύρωση ή μη των αποτελεσμάτων της Προφορικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε ΦΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, Α.Μ. 211/2022», δυνάμει του υπ’ αριθμ. 18720/23-5-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

19965/31-5-2023 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

199 Πρόσκληση Εταιριών σε διαδικασία με διαπραγμάτευση λόγω κατεπειγουσών αναγκών (άρθρο 32 παρ. 2γ και 32 Α του Ν. 4412/2016) χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΥΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ «ΑΚΡΑΤΗΤΟΥ» ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 123/2023 Τ.Υ., προϋπολογισμού 72.368,88€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

19966/31-5-2023 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται
Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

Οι μάρτυρες
1. Βασιλοπούλου Αικατερίνη……………..
2. Γιώργα Ανδριάνα ………………