CityOn single logo
Γραμμή Δημότη: 15691

45ος Πίνακας Ανάρτησης O.E. Δήμου Φυλής Έτους 2021

Αναρτήθηκε στις 14/07/2021, στην κατηγορία Πίνακες Ανάρτησης Ο.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 45ο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ο.Ε.  13-07-2021

Στα Άνω Λιόσια σήμερα την 13η  του μήνα Ιουλίου  του έτους 2021, ημέρα Τρίτη ο πιο κάτω υπογεγραμμένος Καματερός Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη των αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής, που ελήφθησαν κατά την από 13-7-2021 (δια περιφοράς)  συνεδρίασή της.

ΑΡ.

ΑΠ.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

325

Έγκριση παράτασης
προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ 22ης
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» A.M. 184/15 ΑΔΑΜ: 16REQ005297887.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ
Α.Ε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

21116/13-7-2021

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

326

Κατακύρωση ή μη του
αποτελέσματος του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την κατασκευή του
έργου: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ Δ.Ε. ΦΥΛΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 122/2020  Προϋπολογισμός Μελέτης: 1.078.800,00 € με Φ.Π.Α., δυνάμει
του υπ’ αριθμ. πρωτ. 20257/8-7-2021  2ου  Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού.
(ΑΡ. ΣΥΣΤ. ΕΣΗΔΗΣ: 181138).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

21117/13-7-2021

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

327

Επικύρωση ενεργειών
Δημάρχου για Ανάθεση Υπηρεσιών που αφορούν σε κατεπείγοντες λόγους (πολύ υψηλός
κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς), δυνάμει της υπ’ αριθμ. 644/1-7-2021 Απόφασής του.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

21118/13-7-2021

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

328

Κατακύρωση ή μη των
Αποτελεσμάτων του Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη «ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ
ΣΑΡΩΘΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 135/2021 Τ.Υ.,
προϋπολογισμού 74.370,24€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

21120/13-7-2021

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

329

Έγκριση Τεχνικών
Προδιαγραφών &  Όρων Διακήρυξης με Ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού για τη «ΜΙΣΘΩΣΗ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΙΣΣΑΣ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ» Α.Μ. 82/2021 Τ.Υ., προϋπολογισμού 372.000,00€
(συμπ/νου Φ.Π.Α.), ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

21121/13-7-2021

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

330

Έγκριση Τεχνικών
Προδιαγραφών &  Όρων Διακήρυξης με Ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού για την «ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ»  Α.Μ. 177/2021 Τ.Υ., προϋπολογισμού
74.400,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

21122/13-7-2021

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

331

Επικύρωση του υπ’ αριθμ.
19773/5-7-2021 1ου & 2ου Πρακτικού Ανάδειξης
Προσωρινού Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών  «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΩΝ
ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ.  79/2021 Τ.Υ., προϋπολογισμού 74.319,40€
(συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

21123/13-7-2021

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

332

Επικύρωση του υπ’ αριθμ.
20390/8-7-2020 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑ Ο.Τ. 2147 α, Ο.Τ.2151α
και Ο.Τ.855Α ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΟΥ Δ. ΦΥΛΗΣ» Α.Μ.143/2020 (Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ), προϋπολογισμού 245.965,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

21124/13-7-2021

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

333

Επικύρωση της αρ. 15/2021
απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.
«ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΖΕΦΥΡΙΟΥ» του
Δήμου Φυλής, περί έγκρισης απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2020.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

21125/13-7-2021

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

334

Επικύρωση της αρ. 16/2021
απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.
«ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΖΕΦΥΡΙΟΥ» του
Δήμου Φυλής, περί έγκρισης ισολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2020.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

21126/13-7-2021

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται
Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

Οι μάρτυρες
1. Κοντούλα Ευθυμία……………
2. Γιώργα Ανδριάνα……………..