Αναβάλλεται ο διαγωνισμός για το κυλικείο στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων

Σε συνέχεια σχετικού μας Δελτίου Τύπου το οποίο αφορούσε την προκήρυξη διαγωνισμού για την εκμετάλλευση του κυλικείου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Άνω Λιοσίων , σας  ενημερώνουμε ότι η διαδικασία ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ λόγω κωλύματος της Διευθύντριας της Σχολικής Μονάδος για προσωπικούς λόγους, η οποία είναι μέλος της Επιτροπής και αδυνατεί να είναι παρούσα την ορισθείσα ημερομηνία του διαγωνισμού  και των πλησιέστερων αυτής.


Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν σχετικά με τη νέα ημερομηνία του διαγωνισμού με νέο Δελτίο Τύπου το οποίο θα εκδώσουμε.

Ο Πρόεδρος της Ενιαίας Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής

Κρεμύδας Ιωάννης