Απαλλαγή τροφείων για Ιούνιο και Ιούλιο αποφάσισαν οι Παιδικοί Σταθμοί Άνω Λιοσίων

Σας ενημερώνουμε ότι,

Ο Πρόεδρος Παναγιώτης Καμαρινόπουλος και το Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ των Παιδικών Σταθμών Άνω Λιοσίων αποφάσισαν την απαλλαγή της καταβολής τροφείων από τους γονείς, για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2020.

 

Εκ της διοικήσεως