ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 22-8-2019 – ΠΡΑΚΤΙΚO 13ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚO 13Ο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 22-8-2019

     Άνω Λιόσια σήμερα την 22α του μήνα Αυγούστου του έτους 2019, ημέρα Πέμπτη, ο πιο κάτω υπογεγραμμένος Καματερός Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη της απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που ελήφθη κατά την 22-8-2019 ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίασή του.

ΑΡ.ΑΠ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

393

Ψήφισμα από το Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να αποτίσει φόρο τιμής στην μνήμη του Πρωτοπρεσβύτερου π. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, εφημέριου του Ιερού Ναού Αγίου Στυλιανού, Δημοτικής Ενότητας Ζεφυρίου και έγκριση ανάληψης δαπάνης των εξόδων της κηδείας.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

32992/22-8-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται.
Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

 

Οι μάρτυρες
1. Καρποδίνη Ευαγγελία ……………
2. Λάγιου Ευτέρπη ……………..