Έως την Κυριακή 4 Απριλίου η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής σε πρόγραμμα κατάρτισης του ΟΑΕΔ για νέους έως 29 ετών

Ο Δήμος Φυλής γνωστοποιεί στους άνεργους συνδημότες μας ότι, ο ΟΑΕΔ υλοποιεί διαδικτυακά, πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης με πιστοποίηση, για 3.000 ανέργους ηλικίας μέχρι 29 ετών. Η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει, λήγει την Κυριακή 4 Απριλίου 2021.


Το πρόγραμμα αφορά στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των ωφελούμενων και περιλαμβάνει τέσσερις θεματικές ενότητες που οδηγούν στην απόκτηση πιστοποιητικών για Τεχνική Υποστήριξη Πληροφορικής, Σχεδιασμό Εμπειρίας Χρήστη, Διαχείριση Έργου και Ανάλυση Δεδομένων. Για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν ενεργό δελτίο ανεργίας, να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και να διαθέτουν γνώσεις Αγγλικής (επιπέδου C1 γλωσσομάθειας) και ηλεκτρονικών υπολογιστών (Α’ επιπέδου), πιστοποιημένες με πιστοποιητικό ή βεβαίωση αποδεκτή από το ΑΣΕΠ.

Η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης γίνεται αποκλειστικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου www.gov.gr.

Διαβάστε εδώ το δελτίο Τύπου του ΟΑΕΔ.

Ακολουθεί ενημέρωση του ΟΑΕΔ:

Με την υπ’ αριθμ. 15914/22-03-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,  ο ΟΑΕΔ ανακοίνωσε ότι από 22/03/2021 ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο “Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Επαγγελματικής Κατάρτισης με Πιστοποίηση”.

Το παρόν πρόγραμμα, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας του Ο.Α.Ε.Δ. με τη Google, αφορά στη δωρεάν παροχή ολοκληρωμένης επαγγελματικής κατάρτισης με πιστοποίηση, σε 3.000 εγγεγραμμένους ανέργους με βασικό στόχο την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων τους, σε τέσσερις (4) θεματικές ενότητες.

Η παρεχόμενη κατάρτιση θα διεξαχθεί μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Coursera και με την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης οι ωφελούμενοι δύνανται να αποκτήσουν τα ακόλουθα προσφερόμενα πιστοποιητικά:

  1. IT Support Specialist Certificate(https://www.coursera.org/learn/technical-support-fundamentals?specialization=google-it-support#syllabus)
  2. UX Designer Certificate(https://www.coursera.org/professional-certificates/google-data-analytics)
  3. Project Manager Certificate(https://www.coursera.org/professional-certificates/google-project-management?)
  4. 4. Data Analyst Certificate(https://www.coursera.org/professional-certificates/google-ux-design?specialization=google-it-support)

Προϋποθέσεις συμμετοχής: 

  1. Ενεργό δελτίο ανεργίας.
  2. Ηλικία έως 29 ετών.
  3. Απόφοιτοι τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
  4. Γνώσεις Αγγλικής επιπέδου C1 γλωσσομάθειας (πιστοποιητικό ή βεβαίωση αποδεκτή από το ΑΣΕΠ).
  5. Γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών Α’ επιπέδου (πιστοποιητικό ή βεβαίωση αποδεκτή από το ΑΣΕΠ).

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 04/04/2021

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα κατάρτισης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο του Οργανισμού www.oaed.gr

Διοίκηση ΟΑΕΔ – Διεύθυνση Επαγγελματικής Κατάρτισης Ενηλίκων (Α3)