CityOn single logo
Γραμμή Δημότη: 15691

Πρόσκληση 28ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής στις 16-6-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Αναρτήθηκε στις 14/06/2022, στην κατηγορία Προσκλήσεις Συμβουλίων - Επιτροπών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
        ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άνω Λιόσια 10-6-2022
Αριθ. Πρωτ.: 14682

Π Ρ Ο Σ
Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

   Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στην αίθουσα «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» στις 16-6-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 για να συζητήσουμε στην με αρ. 28 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω θέματα:

1. Επικύρωση ενεργειών Δημάρχου περί παροχής πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κα ΠΙΣΣΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, για τη σύνταξη γνωμοδότησης για την κατασκευή αγωγού αποχέτευσης δια επιτάξεως ακινήτων αντί αμοιβής 595,20 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., δυνάμει της υπ’ αριθ. 786/2022 απόφασής του.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δήμαρχος)

2. Άσκηση ένδικου μέσου κατά της με αρ. 14/2022 απόφασης τυ Ειρηνοδικείου Αχαρνών που αφορά καταβολή μισθολογικών απαιτήσεων από δώρα και παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κα ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ Γ. ΜΑΡΙΑΝΝΑ, για τη νομική εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, για άσκηση έφεσης κατά της ανωτέρω απόφασης, κατά τη δικάσιμο της 20-6-2022 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δήμαρχος)

3. Άσκηση ένδικου μέσου κατά της με αρ. 16/2022 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αχαρνών που αφορά καταβολή μισθολογικών απαιτήσεων από δώρα και παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κα ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ Γ. ΜΑΡΙΑΝΝΑ, για τη νομική εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, για άσκηση έφεσης κατά της ανωτέρω απόφασης, κατά τη δικάσιμο της 20-6-2022 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δήμαρχος)

4. Αποστολή Σχεδίου Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φυλής σχετικά με την επάρκεια των επανορθωτικών μέτρων του οικονομιού φορέα «ΛΑΚΩΝ ΑΤΕ», συμμετέχοντος του διαγωνισμού με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ», προϋπ/σμού 482.645,38 € συμπ/νου Φ.Π.Α. και δικαιώματος προαίρεσης 15% και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής – Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού, προς την Επιτροπή του αρ. 73 παρ. 9 του Ν. 4412/2016.
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

5. Αποστολή Σχεδίου Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φυλής σχετικά με την επάρκεια των επανορθωτικών μέτρων του οικονομιού φορέα «ΛΑΚΩΝ ΑΤΕ», συμμετέχοντος του διαγωνισμού με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», – Π/Υ 434.000,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής – Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού, προς την Επιτροπή του αρ. 73 παρ. 9 του Ν. 4412/2016.
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

6. Επικύρωση ή μη του υπ’αριθμ. 18775/3-6-2022 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για τον Έλεγχο Προσκόμισης και Εγκυρότητας των Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής για τον Διαγωνισμό που αφορά την «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ – ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΟΥ ΜΠΑΡΚΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΗΜΑ ΤΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» ΑΜ 330/2021 ΤΥ προϋπολογισμού 9.108.669,80 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

7. Επικύρωση του υπ’ αριθμ. 14048/29-04-2022 1ου Πρακτικού Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ” Α.Μ. 17/2022 Τ.Υ. προϋπολογισμού 168.995,36€ (συμπ/νου ΦΠΑ) και Κατακύρωση του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού δυνάμει του υπ’ αριθμ. 19749/09-06-2022 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμου.
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

8. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 271/2022 απόφαση Ο.Ε. που αφορά «Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Όρων Διακήρυξης με Ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού για την Πράξη «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019 – Κ.Σ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ) 5029604 ΜΕ Α.Μ. 18Κ/2022 (Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ), Προϋπολογισμού 234.360,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ) λόγω διόρθωσης της Διακήρυξης.
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

9 . Υποβολή Πρότασης Χρηματοδότησης με τίτλο «Υποδομές Ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανρθώπινη κατανάλωση» με κωδικό 14.30.1.3 (ΑΔΑ:Ψ3ΡΩ46ΜΤΛ-5ΡΥ, ΑΑ ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 5516, 2η τροποποίηση πρόσκλησης ΑΔΑ: 97Ζ246ΜΤΛΠ-Α17) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του Υπουργείου Οικονομίας & Επενδύσεων, στον Άξονα Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΑ)», αφορά τη χρηματοδότηση προτάσεων γιατ η διασφάλιση της επάρκειας, της ποιότητας και της διάθεσης.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντ/χος κ. Σχίζας Αθανάσιος)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ