Πρόσκληση 3ης συνεδρίασης Τοπικού Συμβουλίου Κοινότητας Ζεφυρίου στις 24 Μαρτίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Ζεφύρι 20-03-2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                    Αριθ. Πρωτ. 8365
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Τηλ. 213 2038801 
Fax. 213 2038841
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :  ΚΩΣΤΕΑ  ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 3η

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του Συμβουλίου της 

Δημοτικής Κοινότητας Ζεφυρίου

……..……………………………………………………

……..……………………………………………………

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Της Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζεφυρίου

  Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση,  σύμφωνα με το άρθρο 89 του Ν. 4555/2018,  του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζεφυρίου,  την  24η Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη  και ώρα 18:00 μ.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Ζεφυρίου προκειμένου να γνωμοδοτήσουμε για το παρακάτω θέμα:

    ΘΕΜΑ  1ο :   “ Ενημέρωση  των τοπικών συμβούλων  για τα μέτρα που έχουν ληφθεί    

                            από τον Δήμο Φυλής και άρα αφορούν και την Δημοτική Κοινότητα 

                            Ζεφυρίου σχετικά με τον κορωνοϊό ( COVID-19)   

       Το Συμβούλιο θα πραγματοποιηθεί “ Εκ περιφοράς “, λόγω των μέτρων που έχουν αναγγελθεί από το Ελληνικό Κράτος .

 Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

                      

 ΛΑΘΟΥΡΑΚΗ  ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ