CityOn single logo
Γραμμή Δημότη: 15691

Πρόσκληση 43ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ Συνεδρίασης Δ.Σ. για τις 18-11-2021

Αναρτήθηκε στις 18/11/2021, στην κατηγορία Προσκλήσεις Συμβουλίων - Επιτροπών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                         
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

Άνω Λιόσια 18-11-2021
Αριθ. Πρωτ.: 38070

 ΠΡΟΣ
 Τον Δήμαρχο, τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Φυλής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς η με αρ. 43    ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 18-11-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, σύμφωνα με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) Α) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-20) και Β) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (ΦΕΚ 75/Α΄/30-3-20) με τα πιο κάτω θέματα :

 

  1. Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Αθηνών κ. Ζέρβα Μηνά για να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Φυλής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ΓΑΚ 50253/2021 & ΕΑΚ 1326/2021).
  1. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αθηνών κας Βερούτη Ευαγγελίας για να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Φυλής ενώπιον του Τριμελούς Εφετείων Αθηνών (ΓΑΚ 7303/2020 & ΕΑΚ 637/2020).
  1. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Παρ’ Αρείω Πάγω κας Παπαδήμα Ελένης-Αναστασίας για να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Φυλής ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (ΓΑΚ 3542/2021 & ΕΑΚ
    377/2021).
  1. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών.

Συγκεκριμένα, καλείσθε όπως μας ενημερώσετε, έως την ως άνω ημέρα και ώρα πραγματοποίησης της συνεδρίασης, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση dimotikosymbouliofylis@fyli.gr, περί την ψήφο σας (υπέρ ή κατά ή λευκή ψήφος ή αποχή από την ψηφοφορία) ως και περί τις τυχών απόψεις σας – προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης – επί των ανωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης, λαμβανομένων υπόψη και των σχετικών εισηγήσεων.

Σύμφωνα δε, με την εγκύκλιο 40/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), οι αποφάσεις που θα ληφθούν στη δια περιφοράς συνεδρίαση, θα ανακοινωθούν από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου στην πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση, μετά τη λήψη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

 

  • Το κατεπείγον των: 1ου 2ου και 3ου θέματος οφείλεται στην ημερομηνία της δικασίμου.
  • Το κατεπείγον του 4ου θέματος συνίσταται στο γεγονός ότι πρέπει άμεσα να παραληφθούν τα υλικά και να υλοποιηθεί η Σύμβαση για την Αποκατάσταση των φθαρμένων τμημάτων πεζοδρομίων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ