CityOn single logo
Γραμμή Δημότη: 15691

Πρόσληψη Χειριστών Μηχανημάτων και Οδηγών με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ.

Αναρτήθηκε στις 28/02/2023, στην κατηγορία Σημαντικές Ανακοινώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

Άνω Λιόσια 28/02/2023
Αρ. πρωτ : 6760

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.Δ.Ο.Χ

Ο Δήμος Φυλής, με βάση την υπ’ αριθ. 33/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 9Α63ΩΗΤ-0ΡΟ),  πρόκειται να προχωρήσει στην πρόσληψη προσωπικού  έντεκα (11) ατόμων με εμπειρία, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και συγκεκριμένα εννέα (9) ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου με Σύμβαση τεσσάρων μηνών (4 μήνες)  και δύο (2) ΔΕ Οδηγών με Σύμβαση δύο μηνών (2 μήνες)  για την υπηρεσία Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Φυλής ως εξής:

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ    ΑΤΟΜΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
      1. ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΕΡΓΟΥ (  ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ JCB ) 3 Τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή

της σύμβασης.

      2. ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΟΥ ( ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ BOB-CAT  )

2 Τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή

της σύμβασης.

      3. ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΟΥ ( ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΡΠΑΓΗΣ )

2 Τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή

της σύμβασης.

      4. ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΟΥ (ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ)

2 Τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή

της σύμβασης.

      5. ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (ΜΕ ΑΔΕΙΑ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3 ΕΤΩΝ)

 

2 Δύο  (2) μήνες από την υπογραφή της

σύμβασης.

Τυπικά Προσόντα θέσεων:

  • Πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας των τομέων Ι.Ε.Κ., αντίστοιχης ειδικότητας των σχολών μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/1983 (ΦΕΚ 46/Α ́), ή άλλων ισότιμων τίτλων σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς και ειδικότητας χειριστών χωματουργικών και ανυψωτικών μηχανημάτων ή απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την ειδικότητα ΔΕ Οδηγών.
  • Ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά περίπτωση ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα σχολικών μονάδων της προηγούμενης παραγράφου.
  • Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση κενών θέσεων από υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται η κάλυψή τους από υποψηφίους με απολυτήριο τίτλο σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συναφούς ειδικότητας που ορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων.
  • Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων του κλάδου αυτού από υποψηφίους με τα προσόντα της παραγράφου 3, επιτρέπεται η κάλυψή τους με προσόν απολυτήριο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής ή με τριετή τουλάχιστον αντίστοιχη εμπειρία. Στην τελευταία περίπτωση ο υποψήφιος πρέπει να έχει τουλάχιστον απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

 Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Φυλής, από την Τετάρτη 1 Μαρτίου 2023 έως και την Παρασκευή  3 Μαρτίου 2023, μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

Πιστοποιητικό γέννησης.
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
Φωτοτυπία δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας.
Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Επαγγελματική Άδεια αντίστοιχου Χειριστή Μηχανήματος Έργου (για την ειδικότητα ΔΕ Μηχανημάτων Έργου).

Επαγγελματική Άδεια Οδηγού  Γ΄ Κατηγορίας (για την ειδικότητα ΔΕ Οδηγών).

Βεβαίωση τριετούς (τουλάχιστον) προϋπηρεσίας.
Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο αιτών δεν έχει εργαστεί τους τελευταίους 12 μήνες στο Δήμο Φυλής.
Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα πρόσληψης στο Δήμο Φυλής.
Εκκαθαριστικό Φορολογικής Δήλωσης.
Βεβαίωση Απόδοσης Α.Μ.Κ.Α.
Φωτοτυπία ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού.
Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Υγείας ή άλλου παραστατικού από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (Α.Μ.Α).

Ο χρόνος έναρξης των Συμβάσεων για όσους επιλεγούν, θα αρχίσει από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης εργασίας.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ.ΠΑΠΠΟΥΣ

 

Συνημμένα: