Πράσινο φως Χρήστου Παππού σε Χατζητρακόσια για χορήγηση και άλλων υπολογιστών σε Γυμνάσια και Λύκεια για τις ανάγκες της τηλεκπαίδευσης

Πρόσθετο ηλεκτρονικό εξοπλισμό στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χορηγεί ο Δήμος Φυλής. Μετά τα νέα δεδομένα που προήλθαν από την πανδημία ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς έδωσε το πράσινο φως στον Νίκο Χατζητρακόσια να προχωρήσει άμεσα στην χορήγηση επιπλέον ηλεκτρονικών υπολογιστών ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες της τηλεκπαίδευσης.


Ο Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής κινήθηκε, άμεσα, και ζήτησε από τους διευθυντές των σχολείων να του προσδιορίσουν το υλικό που χρειάζονται ενώ κίνησε, ταχύτατα, τις σχετικές διαδικασίες, εξασφαλίζοντας την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου και της Σχολικής Επιτροπής.

Αξίζει να αναφερθεί πως ο Δήμος Φυλής είχε χορηγήσει, μετά από αίτημα των διευθυντών, ηλεκτρονικούς υπολογιστές στα σχολεία και  πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς και συγκεκριμένα στις 3 Σεπτεμβρίου 2020 καθώς κάθε χρόνο, μετά το τέλος του σχολικού έτους καλύπτει τις ανάγκες των σχολικών μονάδων σε συντήρηση και εξοπλισμό.