Το πρόγραμμα των Αγιασμών στα σχολεία του Δήμου για την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου

Το πρόγραμμα για τους αγιασμούς που θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019 στα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία και των τριών Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Φυλής . . . .

Οι Αγιασμοί στα Γυμνάσια και Λύκεια του Δήμου Φυλής