CityOn single logo
Γραμμή Δημότη: 15691

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ διάρκειας δύο (2) μηνών και τεσσάρων (4) μηνών

Αναρτήθηκε στις 2/04/2024, στην κατηγορία Σημαντικές Ανακοινώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

Άνω Λιόσια 02/04/2024
Αρ. πρωτ : 11463

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ
διάρκειας δύο (2) μηνών και τεσσάρων (4) μηνών

Ο Δήμος Φυλής με βάση την υπ’ αριθ. 111/1-4-2024 (ΑΔΑ:ΨΚ8ΜΩΗΤ-ΗΤ9) Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, πρόκειται να προχωρήσει στην πρόσληψη είκοσι πέντε (25) ατόμων για εργασία δίμηνης (2 μήνες) και τετράμηνης (4 μήνες) διάρκειας (Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου), για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού των παρακάτω ειδικοτήτων ως εξής:

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ:

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ Δ/ΝΣΗ Διάρκεια Σύμβασης
1. ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

 4

Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Δύο (2) μήνες
2. ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  10 Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Δύο (2) μήνες
3. ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ή ΔΕ σε περίπτωση έλλειψης αιτήσεων κατηγορίας ΤΕ 3 Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού Δύο (2) μήνες
4. ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 2 Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού Δύο (2) μήνες
  ΣΥΝΟΛΟ 19    

 

Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (-4-) ΜΗΝΩΝ:

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ Δ/ΝΣΗ Διάρκεια Σύμβασης
1. ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΆΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 6 Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Τέσσερις (4) μήνες
ΣΥΝΟΛΟ 6

 

Τυπικά Προσόντα:

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ (ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ) :

 • Απολυτήριο τίτλο σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τριετή εμπειρία.
 • Επαγγελματική άδεια οδήγησης τουλάχιστον Γ΄ Κατηγορίας.
 • Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων του κλάδου αυτού από υποψηφίους με τα παραπάνω προσόντα, ο υποψήφιος πρέπει να έχει τουλάχιστον απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης και τριετή εμπειρία.

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ (ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ) :

 • Πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας των τομέων Ι.Ε.Κ., αντίστοιχης ειδικότητας των σχολών μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/1983 (ΦΕΚ 46/Α΄), ή άλλων ισότιμων τίτλων σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς και ειδικότητας χειριστών χωματουργικών και ανυψωτικών μηχανημάτων.
 • Ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά περίπτωση ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα σχολικών μονάδων της προηγούμενης παραγράφου.
 • Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων του κλάδου αυτού από υποψηφίους με τα προσόντα της παραγράφου 3, επιτρέπεται η κάλυψή τους με προσόν απολυτήριο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής ή με τριετή τουλάχιστον αντίστοιχη εμπειρία. Στην τελευταία περίπτωση ο υποψήφιος πρέπει να έχει τουλάχιστον απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ (ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ) :

 • Πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
 • Η απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση από την αρμόδια διοικητική αρχή, ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος
 • Η απαιτούμενη επαγγελματική Ταυτότητα μέλους

Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι θέσεις από την κατηγορία ΤΕ, θα γίνουν δεκτές αιτήσεις της κατηγορίας ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών.

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ (ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ):

 • Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Νοσηλευτών ή παρεμφερούς ειδικότητας Ι.Ε.Κ, ΕΠΑΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου μέσης Τεχνικής ή Επαγγελματικής σχολής.
 • Η απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση από την αρμόδια διοικητική αρχή, ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος.

Για το προσωπικό κατηγορίας ΥΕ δεν απαιτείται τυπικό προσόν.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Φυλής, από την Τετάρτη 3 Απριλίου 2024 έως και την Δευτέρα 8 Απριλίου 2024, μαζί με τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά:

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

-Πιστοποιητικό γέννησης 

-Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 

-Φωτοτυπία δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας

-Επαγγελματική Άδεια Οδηγού Γ’ Κατηγορίας

-Βεβαίωση τριετούς (τουλάχιστον) προϋπηρεσίας

-Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο αιτών δεν έχει εργαστεί τους τελευταίους 12 μήνες στο Δήμο Φυλής

-Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα πρόσληψης στο Δήμο Φυλής

-Εκκαθαριστικό Φορολογικής Δήλωσης

-Βεβαίωση Απόδοσης ΑΜΚΑ

-Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Υγείας ή άλλου παραστατικού από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ).

-Φωτοτυπία ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού

Ο χρόνος έναρξης της σύμβασης για όσους επιλεγούν, θα αρχίσει από την υπογραφή της,.

Υποδείγματα Αιτήσεων και Υπευθύνων Δηλώσεων θα διατίθενται στους ενδιαφερομένους από το Πρωτόκολλο του Δήμου Φυλής και θα αναρτηθούν συνοδευτικά μαζί με την παρούσα ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Φυλής (www.fyli.gr) και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου Άνω Λιοσίων.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ

 

 

Συνημμένα: