Πρόσκληση 3ης Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 16-4-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                        Άνω Λιόσια: 12-4-2019
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                           Αριθ. Πρωτ.: 13806  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

                                      Π Ρ Ο Σ

                    Τ…………………………………………….…………………………..…

                           Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

     Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στις 16-4-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 για να συζητήσουμε στην με αρ. 3 συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τα παρακάτω θέματα:

1. Εισήγηση προς το Δ.Σ., περί εξέτασης αιτήματος εγκρίσεως διαμορφώσεως εισόδου-εξόδου μονάδος αποθηκεύσεως υγραερίου, μεταξύ των οδών 43ης και 45ης στο Ο.Τ.3065 Άνω Λιοσίων, με πύλες αμφοτέρωθεν.

2. Εισήγηση προς το Δ.Σ., περί έγκρισης Τοπικού Ρυμοτομικού στο Κοιμητήριο Άνω Λιοσίων.

3. Εισήγηση προς το Δ.Σ., περί διαπλάτυνσης πεζοδρομίου επί της οδού Σωκράτους, στην Π.Ε. Ζωφριά Ι της Δ.Ε. Άνω Λιοσίων.

4. Εξέταση αιτήματος εγκρίσεως διαμορφώσεως εισόδου-εξόδου μονάδος βιοτεχνίας επεξεργασίας καφέ, στη συμβολή των οδών 36ης 1Α και 34ης στο Ο.Τ.3053 Άνω Λιοσίων, με πύλη στην 34η.

                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Π.Ζ. – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                       ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ