Πρόσκληση 4ης Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 19-6-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                             Άνω Λιόσια: 14-6-2019
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                        Αριθ. Πρωτ.: 21821
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

                                      Π Ρ Ο Σ

                    Τ…………………………………………….…………………………..…

                           Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

   Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο  δημοτικό  κατάστημα  της   Δημοτικής   Ενότητας   Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στις 19-6-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 για να συζητήσουμε στην με αρ. 4 συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής το παρακάτω θέμα:

  1.  Εισήγηση προς το Δ.Σ., περί εξέτασης αιτήματος εγκρίσεως διαμορφώσεως εισόδου-εξόδου επί πεζοδρομίου, για συνεργείο οχημάτων του Γιαννόπουλου Ιωάννη που βρίσκεται στις οδούς Καρατάσου και Υψηλάντη Δ. (Ο.Τ. 279), στην Π.Ε. Αγ. Γεώργιος, του Δημοτικού Διαμερίσματος Άνω Λιοσίων, του Δήμου Φυλής

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Π.Ζ. – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ