Πρόσκληση 7ης /2020 Συνεδρίασης Τοπικού Συμβουλίου Φυλής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ KOIΝΟΤΗΤΑ ΦΥΛΗΣ                                                                                       
ΤΗΛ.: 210-2411702                                                                                                                     
FAX.: 210-2411011
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΕΙΡΗΝΗ ΛΙΑΚΟΥ

Φυλή, 20-07-2020
Αριθμ.Πρωτ.: 19727

 

ΠΡΟΣ                                
 Μέλη Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φυλής

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

7ης /2020 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φυλής

   Σας προσκαλούμε για συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φυλής, σύμφωνα με το άρθρο 89 του Ν.4555/2018, την  Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020 και ώρα 19:00 μ.μ. στο κτίριο του Δημαρχείου «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΣ» της Δημοτικής Κοινότητας Φυλής για τη συζήτηση του παρακάτω θέματος:

  1. Ενημέρωση για τη μη πραγματοποίηση εορταστικών εκδηλώσεων για την 15η Αυγούστου λόγω Covid-19.   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

της Δημοτικής Κοινότητας Φυλής

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ