Πρόσκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζεφυρίου της 19ης Ιουνίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Ζεφύρι 13-06-2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                    Αριθ. Πρωτ. 21800
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Τηλ. 213 2038801 – 213 2038820
Fax. 213 2038841

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 6η

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής

Κοινότητας Ζεφυρίου

……..……………………………………………………

……..……………………………………………………

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζεφυρίου

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση,  σύμφωνα με το άρθρο 88 του  Ν. 3852/2010,  του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζεφυρίου,  την  19η  Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00,  στο Δημοτικό Κατάστημα Ζεφυρίου προκειμένου να συσκεφθούμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

 

        1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την ονοματοδοσία του υπό κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου πλησίον του κλειστού γυμναστηρίου ¨ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ” στη Δημοτική Ενότητα Ζεφυρίου του Δήμου Φυλής.

 

2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την ονοματοδοσία του γηπέδου ποδοσφαίρου 7Χ7 που βρίσκεται στο Ο.Τ. 228Α στη Δημοτική Ενότητα Ζεφυρίου του Δήμου Φυλής.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ