Πρόσκληση 6ης Συνεδρίασης Δ.Κ. Άνω Λιοσίων στις 14-6-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ                                              Άνω Λιόσια 10-6-2019
                                                                Αριθ. Πρωτ.: 21317

                 Π Ρ Ο Σ …………………………………………………………………………………………

                              Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

      Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στην αίθουσα «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», στις 14-6-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, για να συζητήσουμε στην με αρ. 6 συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας το εξής θέμα:

1. Ενημέρωση για το Πρωτόκολλο Παράδοσης – Παραλαβής, για την παραχώρηση κτιρίου για δωρεάν χρήση, προς τον Σύλλογο Ηπειρωτών Άνω Λιοσίων, το οποίο θα αποκαλείται εφεξής Στέγη Ηπειρωτών Άνω Λιοσίων «ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ ΠΑΠΠΑΣ».

2. Εξέταση αιτήματος εγκρίσεως διαμορφώσεως εισόδου-εξόδου επί πεζοδρομίου, για συνεργείο οχημάτων του Γιαννόπουλου Ιωάννη που βρίσκεται στις οδούς Καρατάσου και Υψηλάντη Δ. (Ο.Τ. 279), στην Π.Ε. Αγ. Γεώργιος, του Δημοτικού Διαμερίσματος Άνω Λιοσίων, του Δήμου Φυλής.

                                                 Ο Πρόεδρος

                                       ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ Ν. ΧΡΗΣΤΟΣ