Ανάκληση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το ν.4070/12 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ : Δήμοι Περιφέρειας Αττικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Γραφείο Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης
Ταχ. Δ/νση: Λ. Μεσογείων 156
Ταχ. Κώδικας: 155 10, Χολαργός
Τηλ.: 2131600639
Φαξ: 2106544125
E-mail: [email protected]
                                                                                                                                              Χολαργός, 07-02-2019
                                                                                                                                              Αρ. Πρωτ.: οικ. 40091

 

ΘΕΜΑ: Ανάκληση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ
αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το ν.4070/12

Δείτε  την ολόκληρη  εδώ