Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜηΜΕΔ. Ημ/νια : 12-02-2019 Αρ. πρωτ. : 4216

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
                                                                                                                                                     Ημ/νια : 12-02-2019
                                                                                                                                                     Αρ. πρωτ. : 4216
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΊΑ
Ταχ.Δ/νση: Αχαρνών 61-63
Πλ. Μουσών, 13341, Άνω Λιόσια
πληροφορίες : κ. Καραμπίνη Ε.
τηλ. 2131603481
Φαξ : 2131603465
Email :proganaptorg@fyli.gr
                                                                                                    Προς:    Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών
                                                                                                                    Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής &
                                                                                                                    Ηλεκτρονικών Συστημάτων
                                                                                                                     Τμήμα Υποστήριξης Εφαρμογών &
                                                                                                                     Υπηρεσιών Πληροφορικής
                                                                                                                     Αντιστάσεως 2 & Ι. Τσιγάντε
                                                                                                                     101 91 Παπάγου – Αθήνα
                                                                                                                      Site-support@yme.gov.gr 

 

                                                                  Δείτε  όλη  τη  δημοσιοποίηση     εδώ