Πρόσκληση 3ης Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Φυλής την Τρίτη 12 Μαρτίου 2019 και ώρα 17:30 μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ KOIΝΟΤΗΤΑ ΦΥΛΗΣ                                                                                         Φυλή, 07-03-2019
ΤΗΛ.: 210-2411702                                                                                                                   Αριθμ.Πρωτ.: 7527
FAX.: 210-2411011
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΕΙΡΗΝΗ ΛΙΑΚΟΥ

 

                                                                                                                                          ΠΡΟΣ

                                                                                                                               Μέλη Συμβουλίου
                                                                                                                     Δημοτικής Κοινότητας Φυλής

 

                                                                          Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
                              3ης /2019 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φυλής

Σας προσκαλούμε για κατεπείγουσα συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φυλής, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/2010, την Τρίτη 12 Μαρτίου 2019 και ώρα 17:30 μ.μ. στο κτίριο του Δημαρχείου «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΣ» της Δημοτικής Κοινότητας Φυλής για τη συζήτηση του παρακάτω θέματος:

1. Γνωμοδότηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη διοργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Εθνικής Εορτής της 25ης Μαρτίου.

                                                                                                            Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                           της Δημοτικής Κοινότητας Φυλής

                                                                                                        ΕΛΕΝΗ Ν. ΛΙΑΚΟΥ