Πρόσκληση 2ης συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Ζεφυρίου, την 27η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                          Ζεφύρι 22-02-2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                                               Αριθ. Πρωτ. 5995
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Τηλ. 213 2038801 – 213 2038820
Fax. 213 2038841

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2η

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας Ζεφυρίου

……..……………………………………………………

……..……………………………………………………

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζεφυρίου

      Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν. 3852/2010, του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζεφυρίου, την 27η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00, στο Δημοτικό Κατάστημα Ζεφυρίου προκειμένου να συσκεφθούμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

1.- Συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα: “Εύρεση στεγασμένου χώρου 150 τ.μ. για τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Ζεφυρίου” του Δήμου Φυλής.

2.- Συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα: “Απομάκρυνση κεραιών κινητής τηλεφωνίας που υπάρχουν στη Δημοτική Ενότητα Ζεφυρίου” του Δήμου Φυλής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ