Πρόσκληση 3ης Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Ζεφυρίου, την 14η Μαρτίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Ζεφύρι 08-03-2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                 Αριθ. Πρωτ. 7595
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Τηλ. 213 2038801 – 213 2038820
Fax. 213 2038841

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 3η

                                                                ΠΡΟΣ

                                              Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής
                                                         Κοινότητας Ζεφυρίου

                                                  ……..……………………………………………………

                                                  ……..……………………………………………………

                         Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
            Του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζεφυρίου

        Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν. 3852/2010, του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζεφυρίου, την 14η Μαρτίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00, στο Δημοτικό Κατάστημα Ζεφυρίου προκειμένου να συσκεφθούμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

1.- Γνωμοδότηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη διοργάνωση Εορταστικών Εκδηλώσεων της 25ης Μαρτίου στη Δημοτική Ενότητα Ζεφυρίου του Δήμου Φυλής.

                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                     ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ