Πρόσκληση 3ης Συνεδρίασης Συμβουλίου Δ.Κ. Άνω Λιοσίων στις 21-3-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ                                           Άνω Λιόσια 15-3-2019
                                                            Αριθ. Πρωτ.: 8771

                       Π Ρ Ο Σ …………………………………………………………………..

                           Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στην αίθουσα «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», στις 21-3-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, για να συζητήσουμε στην με αρ. 3 συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας το εξής θέμα:

1. Παροχή γνωμοδότησης για τη διοργάνωση εκδηλώσεων της 25ης Μαρτίου στη Δημοτική Ενότητα Άνω Λιοσίων.

                                                   Ο Πρόεδρος

                                           ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ Ν. ΧΡΗΣΤΟΣ