Πρόσκληση 4ης Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Άνω Λιοσίων στις 15-4-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                    Άνω Λιόσια 11-4-2019
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ                            Αριθ. Πρωτ.: 13484 
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 

                Π Ρ Ο Σ …………………………………………………………………………………………

                              Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

   Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στην αίθουσα «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», στις 15-4-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, για να συζητήσουμε στην με αρ. 4 συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας το εξής θέμα:

1. Εξέταση αιτήματος εγκρίσεως διαμορφώσεως εισόδου-εξόδου μονάδος αποθηκεύσεως υγραερίου, μεταξύ των οδών 43ης και 45ης στο Ο.Τ.3065 Άνω Λιοσίων, με πύλες αμφοτέρωθεν.

2. Γνωμοδότηση για την έγκριση Τοπικού Ρυμοτομικού στο Κοιμητήριο Άνω Λιοσίων.

3. Γνωμοδότηση για τη διαπλάτυνση πεζοδρομίου επί της οδού Σωκράτους, στην Π.Ε. Ζωφριά Ι της Δ.Ε. Άνω Λιοσίων.

4. Εξέταση αιτήματος εγκρίσεως διαμορφώσεως εισόδου-εξόδου μονάδος βιοτεχνίας επεξεργασίας καφέ, στη συμβολή των οδών 36ης 1Α και 34ης στο Ο.Τ.3053 Άνω Λιοσίων, με πύλη στην 34η.

                                         Ο Πρόεδρος

                                 ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ Ν. ΧΡΗΣΤΟΣ