Πρόσκληση 5ης Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Φυλής τη Δευτέρα 13 Απριλίου 2019 και ώρα 17:00 μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ KOIΝΟΤΗΤΑ ΦΥΛΗΣ                        Φυλή, 09-05-2019
ΤΗΛ.: 210-2411702                                      Αριθμ.Πρωτ.: 17163
FAX.: 210-2411011
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΕΙΡΗΝΗ ΛΙΑΚΟΥ

                                  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
                                  5ης /2019 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φυλής

Σας προσκαλούμε για συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φυλής, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/2010, τη Δευτέρα 13 Απριλίου 2019 και ώρα 17:00 μ.μ. στο κτίριο του Δημαρχείου «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΣ» της Δημοτικής Κοινότητας Φυλής για τη συζήτηση του παρακάτω θέματος:

1. Ενημέρωση για την κατασκευή και διαμόρφωση της πλατείας πλησίον της εκκλησίας του Αγ.Πέτρου στη Δημοτική Ενότητα Φυλής.

                                                         Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                της Δημοτικής Κοινότητας Φυλής

                                                      ΕΛΕΝΗ Ν. ΛΙΑΚΟΥ