Πρόσκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζεφυρίου της 20ης Μαϊου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Ζεφύρι 15-05-2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                Αριθ. Πρωτ. 17935
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Τηλ. 213 2038801 – 213 2038820
Fax. 213 2038841

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5η

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής

Κοινότητας Ζεφυρίου

……..……………………………………………………

……..……………………………………………………

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζεφυρίου

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν. 3852/2010, του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζεφυρίου, την 20η Μαϊου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00, στο Δημοτικό Κατάστημα Ζεφυρίου προκειμένου να συσκεφθούμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

1.- Ενημέρωση για την κατασκευή και διαμόρφωση πλατειών στη Δημοτική Ενότητα Ζεφυρίου του Δήμου Φυλής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ