Πρόσκληση 6ης Συνεδρίασης Δ.Κ. Φυλής την Τρίτη 11 Ιουνίου 2019 και ώρα 17:00 μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ KOIΝΟΤΗΤΑ ΦΥΛΗΣ                      Φυλή, 07-06-2019
ΤΗΛ.: 210-2411702                                    Αριθμ.Πρωτ.: 21138
FAX.: 210-2411011
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΕΙΡΗΝΗ ΛΙΑΚΟΥ

                                                           ΠΡΟΣ
                                      Μέλη Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φυλής

                      Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
       6ης /2019 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φυλής

      Σας προσκαλούμε για συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φυλής, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/2010, την Τρίτη 11 Ιουνίου 2019 και ώρα 17:00 μ.μ. στο κτίριο του Δημαρχείου «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΣ» της Δημοτικής Κοινότητας Φυλής για τη συζήτηση του παρακάτω θέματος:

1. Ενημέρωση για την ολοκλήρωση του μονοπατιού του Προφήτη Ηλία στη Δημοτική Ενότητα Φυλής.

                                                                          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                            της Δημοτικής Κοινότητας Φυλής

                                                                     ΕΛΕΝΗ Ν. ΛΙΑΚΟΥ