Αναστολή οφειλών προς το Δήμο Φυλής

Βάσει της παραγρ. 3 της 232/24-03-2020 Απόφασης του Δημάρχου Φυλής, αναστέλλεται η προθεσμία πληρωμής των λογαριασμών ύδρευσης Δ’ τριμήνου 2019 που έληγε στις 31-03-2020. Οι λογαριασμοί που θα εξοφληθούν, με οποιοδήποτε τρόπο, μετά την παραπάνω ημερομηνία, δεν θα επιβαρυνθούν με προσαυξήσεις.

Επίσης αναστέλλονται οι ρυθμίσεις οφειλών. Η αναστολή τους θα ισχύσει μέχρι και την λήξη των περιοριστικών μέτρων που έχουν επιβληθεί από την Κυβέρνηση.

 

Γιώργος Αβράμης
Αντιδήμαρχος