27 Μαρτίου, 2024

Διαγωνισμός για την προμήθεια υδραυλικών υλικών, εργαλείων και χρωμάτων

Περισσότερα >

22 Μαρτίου, 2024

Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημαρχείου Άνω Λιοσίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

Περισσότερα >

21 Μαρτίου, 2024

Διαγωνισμός για τη μίσθωση ακινήτων στη Δ.Ε. Άνω Λιοσίων για κάλυψη αναγκών υπηρεσιών του Δήμου

Περισσότερα >

24 Ιανουαρίου, 2024

Διαγωνισμοί για την μίσθωση του κυλικείου του 1ου ΕΠΑΛ και του 3ου ΓΕΛ Δ.Ε ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (ΑΔΑ. 6ΤΖΕΟΕ66-Ω7Ω ΠΕΡΙΛΗΨΗ (ΑΔΑ. 992ΒΟΕ66-ΚΩΠ))    

Περισσότερα >

19 Δεκεμβρίου, 2023

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΑΥΛΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       ...

Περισσότερα >