17 Δεκεμβρίου, 2020

Σύνδρομο Down – Χωρίς Εμπόδια

Ο Δήμος Φυλής συμμετέχει στο παρόν έργο ως εταίρος. Το έργο DOWN – Without Barriers περιλαμβάνει εταίρους από 4 Ευρωπαϊκές χώρες (Ρουμανία, Τουρκία,...

Περισσότερα >

17 Δεκεμβρίου, 2021

DYPALL Network

Το δίκτυο DYPALL αποτελεί μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα με περισσότερες από 60 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τοπικές αρχές από περισσότερες από 30...

Περισσότερα >

17 Δεκεμβρίου, 2019

FI CAMPUS 2019

To 2019 o Δήμος Φυλής συμμετείχε στην εκδήλωση που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Η εκδήλωση αυτή...

Περισσότερα >

17 Δεκεμβρίου, 2018

E.S.N. – European Social Network

Ο Δήμος Φυλής συμμετέχει στο Δίκτυο E.S.N. το οποίο προωθεί την ανταλλαγή γνώσης μεταξύ των δημόσιων κοινωνικών υπηρεσιών στα αντικείμενα της υγείας, εκπαίδευσης,...

Περισσότερα >

17 Δεκεμβρίου, 2019

City Enabler

Τον Ιούνιο 2019, ο Δήμος Φυλής συμμετείχε στην πλατφόρμα City Enabler, που μπορεί να στηρίξει την ενεργοποίηση στρατηγικών και να διευκολύνει το συντονισμό των ενεργειών για την επιτυχή ανάπτυξη...

Περισσότερα >