CityOn single logo
Γραμμή Δημότη: 15691

Ακόμα ένα βραβείο κέρδισε ο Δήμος Φυλής – Πράσινος και καινοτόμος ο Δήμος που οικοδομεί ο Χρήστος Παππούς λέει η τώρα και η Ε.Ε.

Αναρτήθηκε στις 9/06/2019, στην κατηγορία Νέα & Δελτία Τύπου

Ένα ακόμα βραβείο και μάλιστα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, απονεμήθηκε στο Δήμο Φυλής. Πρόκειται για το Βραβείο Γειτονιάς CESBA 2019 που αφορά στο Ιστορικό Κέντρο των Άνω Λιοσίων.  Η συμμετοχή του Δήμου Φυλής στο Ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό πρόγραμμα CESBA MED εντάχθηκε στη στρατηγική βελτίωσης του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος, με στόχο να αποτελέσει, μεσοπρόθεσμα, πρότυπο πράσινου Δήμου.


 

Η βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος συνίσταται στη μείωση εκπομπών αέριων ρύπων και κυρίως Διοξειδίου του Άνθρακα, που επιτυγχάνεται με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για τον κλιματισμό και το φωτισμό δημοσίων και ιδιωτικών κτιρίων, μέσω της ενεργειακής τους αναβάθμισης.

Το CESBA MED υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg MED Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας για Βιώσιμες Πόλεις της Μεσογείου με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ένας από τους κύριους στόχους του Έργου ήταν το «Διαβατήριο MED» για δημόσια κτίρια και γειτονιές, για την αντικειμενική σύγκριση μεταξύ Μεσογειακών πόλεων-δήμων, που θα υποστηρίζει την εφαρμογή της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ΕΕ COM (2014) 445 για την ανάπτυξη ενός πλαισίου κοινών δεικτών απόδοσης. Για την εφαρμογή του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν πιλοτικές εφαρμογές σε 9 Μεσογειακές περιοχές και έκδοση Διαβατηρίου για μια «γειτονιά» και 2 δημοτικά ή δημόσια κτίρια σε κάθε περιοχή. Μια από τις 9 περιοχές ήταν, όπως προαναφέρθηκε, το ιστορικό Κέντρο των Άνω Λιοσίων με τα δύο Δημοτικά κτίρια που βρίσκονται σε αυτό.

Για την υλοποίηση του προγράμματος στην περιοχή των Άνω Λιοσίων συνεργάστηκαν η Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και οι  αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Συνέλεξαν τα απαιτούμενα δεδομένα και πραγματοποίησαν μια αρχική εκτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης και την έκδοση του Διαβατηρίου MED, χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί στα πλαίσια του Έργου. Στη συνέχεια έγινε εκτίμηση 2 σεναρίων με επεμβάσεις βελτίωσης προσαρμοσμένα σε συγκεκριμένους στόχους και στις τοπικές ιδιαιτερότητες.

 

Την ευθύνη και το συντονισμό της ελληνικής συμμετοχής στο CESBA MED είχε το Ινστιτούτο  Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) του Αστεροσκοπείου Αθηνών, με επικεφαλής το Διευθυντή Κωνσταντίνο Α. Μπαλαρά. Συμμετείχαν, επίσης, ακαδημαϊκοί και ερευνητικοί φορείς από Αυστρία, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία και Μάλτα, καθώς και οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (πχ Μασσαλίας, Τορίνο, Βαρκελώνης).

Αναπτύσσοντας την έννοια της περιβαλλοντικής αξιολόγησης, στη διάρκεια της Ημερίδας  για την παρουσίαση του προγράμματος, που είχε πραγματοποιηθεί το πρωί της 23ης Οκτωβρίου 2018, στο Δημαρχείο Φυλής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΣ, ο Κωνσταντίνος Μπαλαράς, είχε αναφέρει ότι συνίσταται στη δημιουργία δεικτών ενεργειακής απόδοσης (πέραν των 16 υποχρεωτικών που έχουν ήδη καθιερωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση), με τη βοήθεια των οποίων θα αξιολογείται η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και των γειτονιών. Σκοπός της αξιολόγησης ήταν, όπως είχε πει, να εκτιμηθεί αν χρησιμοποιούνται ορθολογικά οι φυσικοί πόροι, στο πλαίσιο της προστασίας του περιβάλλοντος, δηλαδή με όρους αειφορίας και κυκλικής οικονομίας.

Εξηγώντας για ποιο λόγο επιλέχθηκε ο Δήμος Φυλής ο Κωνσταντίνος Μπαλαράς είχε δηλώσει ότι είναι ένας Δήμος που δουλεύει ιδιαίτερα στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας, αλλά και της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ΑΠΕ).

Την ικανοποίησή του για τη βράβευση εξέφρασε ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς. «Είχα πει ότι η συνεργασία με έναν επιστημονικό φορέα όπως το Εθνικό Αστεροσκοπείο, στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού προγράμματος, ήταν εξαιρετικά τιμητική για το Δήμο Φυλής. Η συνεργασία αυτή απέδωσε καρπούς και βραβεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαι πολύ ευτυχής γι αυτή τη διάκριση, αλλά ακόμα πιο ευτυχής γιατί αποκτήσαμε τεχνογνωσία σε μια πολύ σημαντική περιβαλλοντική δράση, όπως είναι η μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων, μέσω της ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων. Μια δράση που εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική μας να αποτελέσει ο Δήμος Φυλής πρότυπο πράσινου Δήμου», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ακολουθούν:

  1. Το βραβείο
  2.  το εξώφυλλο του εντύπου στο οποίο αναφέρονται οι βραβευθέντες
  3.  η σελίδα 37 του εντύπου στην οποία αναφέρεται ο λόγος της βράβευσης του Δήμου Φυλής (σε μετάφραση).

« Καινοτομία

Συνεχής αύξηση του πληθυσμού, πρότυπο για άλλους δήμους, ως «πράσινος δήμος», αλλαγή της εικόνας, βελτίωση του ενεργειακού αποτυπώματος, αυτοδυναμία στην ηλεκτρική ενέργεια και στο νερό και μείωση του ποσοστού ανεργίας».