ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΩΝ (23) ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΔΙΜΗΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                          
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 

      Άνω Λιόσια 23-10-2020

       Αριθ. Πρωτ.: 29281    

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ     

Ο Δήμος Φυλής, με βάση την υπ’ αριθ. 301/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, πρόκειται να προχωρήσει στην πρόσληψη είκοσι (23) ατόμων για δίμηνη εργασία (Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου), για τις ανάγκες των Υπηρεσιών Καθαριότητας & Κοιμητηρίου και των Υπηρεσιών Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού στις παρακάτω ειδικότητες :

Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ