Ανακοίνωση για τα self test των υπαλλήλων του Δήμου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                             Άνω Λιόσια 26/4/2021    

 

                                                                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι υπάλληλοι οι οποίοι παρέχουν την υπηρεσία τους με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας τους, να συμμετέχουν από 26-4-2021 έως 11-5-2021 στο διαγνωστικό έλεγχο για Covid-19.

Μία φορά την εβδομάδα θα παραλαμβάνουν ένα (-1-) Self-Test από το φαρμακείο με την επίδειξη του Α.Μ.Κ.Α, και θα διενεργείται υποχρεωτικά 24 ώρες πριν από την πρώτη ημέρα της εβδομάδας που θα παραστούν στην εργασία τους.

Η δήλωση του αποτελέσματος του Self-Test θα δηλώνεται στην εφαρμογή της Απογραφής ακολουθώντας τη διαδρομή

(apografi.gr-covidtests-Συγκατάθεση Αποστολής covid tests και καταχώρηση covid test).

                                                                                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                              ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ