ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                      ΄Ανω Λιόσια 07/9/ 2020
———-                                                                                                                          Αριθ. πρωτ. 24078

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Διοικητικών Υπηρεσιών
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 213-2042 703
FAX : 210-2472 000
E – MAIL : [email protected]

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 22316/20-8-2020 ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

Στα Άνω Λιόσια σήμερα 7/9/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 συγκεντρωθήκαμε οι κάτωθι υπάλληλοι του Δήμου Φυλής:

α) Κοντούλα Ευθυμία του Γεωργίου, Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
β) Σταυράκης Νικόλαος του Μιχαήλ, Προϊστάμενος Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού
γ) Αντωνίου Δημήτριος του Αναστασίου, Προϊστάμενος Τμήματος Μισθοδοσίας και Εισφορών

προκειμένου να εξετάσουμε τις υποβληθείσες αντιρρήσεις κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων που αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου καθώς και στην ιστοσελίδα fyli.gr την 2/9/2020 και αφορούσαν στην ανακοίνωση με αριθ. πρωτ. 22316/20-8-2020 Δήμου Φυλής για την πρόσληψη καθαριστριών σχολικών μονάδων.

Κατά την προθεσμία των δύο (2) ημερών που τέθηκε για την υποβολή αντιρρήσεων, υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα οι κάτωθι ενστάσεις:

1. Μόσχου Μαρία του Ιωάννη με αριθ. πρωτ. 23781/3-9-20 – Ζητά την μοριοδότηση για την προϋπηρεσία σε σχολικές μονάδες προ του έτους 2011. ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ και διορθώνεται η μοριοδότηση στον πίνακα επιτυχόντων μερικής απασχόλησης από 1965 σε 3225 μονάδες

2. Καγιώργη Δήμητρα του Ιωάννη με αριθ. πρωτ 23783/3-9-20. – Ζητά τη μοριοδότηση της συναφούς προϋπηρεσίας της προ του έτους 2011. ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ και διορθώνεται η μοριοδότηση από 2365 σε 4065 μονάδες και εγγράφεται στον πίνακα επιτυχόντων πλήρους απασχόλησης.

3. Νέστωρα Ζωή του Βασιλείου με αριθ. πρωτ 23784/3-9-20 – Ζητά τη μοριοδότηση της συναφούς προϋπηρεσίας της προ του έτους 2011.- ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ και διορθώνεται η μοριοδότηση στον πίνακα επιτυχόντων πλήρους απασχόλησης από 2750 σε 5350 μονάδες.

4. Korifidis Yelena του Mpaxtigiar με αριθ. πρωτ. 23787/3-9-20. – Ζητά να εξαιρεθεί από τους πίνακες των απορριπτέων και να εξεταστεί η αίτησή της, διότι προσκόμισε πιστοποιητικό ελληνομάθειας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ και διαγράφεται από τον πίνακα των απορριπτέων, μοριοδοτείται η αίτησή της με 1810 μονάδες και εγγράφεται στον πίνακα επιτυχόντων μερικής απασχόλησης.

5. Κρητικού Χρυσούλα του Ιωάννη με αριθ πρωτ. 23785/3-9-20 – Ζητά να τις προσμετρηθεί εμπειρία διανυθείσα στο Δήμο Φυλής σε θέση καθαριστριών- ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ διότι δεν είναι συναφής προς το αντικείμενο καθαρισμού σχολικών μονάδων.

6. Vasileiou Cinipa Doina του Kosta με αριθ. πρωτ. 23786/3-9-20 – Ζητά να εξαιρεθεί από τον πίνακα απορριπτέων, επειδή έχει συναφή εμπειρία πέντε (5) ετών – ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ διότι δεν προσκόμισε πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας.

7, Ζαχάρη Αναστασία του Αλεξάνδρου με αριθ. πρωτ. 23788/3-9-20 – Ζητά να επανυπολογισθεί η μοριδότησή της (2677 μονάδες) στον πίνακα της πλήρους απασχόλησης, διότι εκ παραδρομής δεν σημείωσε σειρά προτίμησης κατά την αρχικώς υποβληθείσα αίτηση- ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ διότι η ευθύνη της συμπλήρωσης της αίτησης αφορά αποκλειστικά και μόνο τον υποψήφιο.

8. Λουβερδή Άννα του Νικολάου με αριθ. πρωτ. 23789/3-9-20. – Ζητά να εξαιρεθεί από τον πίνακα των επιλαχόντων, διότι είχε συναφή προϋπηρεσία η οποία εκ παραδρομής δεν της προσμετρήθηκε – ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ και μοριοδοτείται η αίτησή της με 720 μονάδες και εγγράφεται στον πίνακα επιτυχόντων μερικής απασχόλησης

9. Θεοδώρου Άννα του Χρήστου με αριθ. πρωτ. 23790/3-9-20 – Ζητά να εξαιρεθεί από τον πίνακα των επιλαχόντων, διότι είχε συναφή προϋπηρεσία η οποία εκ παραδρομής δεν της προσμετρήθηκε- ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ και μοριοδοτείται η αίτησή της με 845 μονάδες και εγγράφεται στον πίνακα επιτυχόντων μερικής απασχόλησης.

10. Λεμπέση Νεκταρία του Νικηφόρου με αριθ. πρωτ. 23803/3-9-20 – Ζητά τη μοριοδότηση της συναφούς εμπειρίας της προ του έτους 2011.- ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ και διορθώνεται η μοριοδότηση από 2490 σε 3402 μονάδες στον πίνακα επιτυχόντων μερικής απασχόλησης.

11. Γιαννή Κλεονίκη του Ελευθερίου με αριθ πρωτ. 23804/3-9-20 – Ζητά τη μοριοδότηση της συναφούς εμπειρίας της προ του έτους 2011.- ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ και διορθώνεται η μοριοδότηση από 2676 σε 5096 μονάδες στον πίνακα επιτυχόντων πλήρους απασχόλησης.

12. Κοφινά Δαμασκηνή του Ιωάννη με αριθ. πρωτ.23914/4-9-20 – Ζητά τη μοριοδότηση της συναφούς εμπειρίας της προ του έτους 2011.- ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ και διορθώνεται η μοριοδότηση από 2706 σε 5186 μονάδες στον πίνακα επιτυχόντων πλήρους απασχόλησης.

13. Ξεσφίγγη Σπυριδούλα του με αριθ. πρωτ. 23915/4-9-20 – Ζητά να προσμετρηθεί στη μοριοδότησή της το ποσοστό αναπηρίας (67%) της μητέρας της, όπως συμπληρώθηκε στην αίτηση- ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ διότι δεν είχε συμπληρωθεί στην αρχική της αίτηση το ποσοστό αναπηρίας και παραμένει στον πίνακα επιλαχόντων.

14. Γεωργίου Μαρί Γιάννα του Νικολάου με αριθ, πρωτ. 23916/4-9-20 – Ζητά να ενημερωθεί γιατί δεν βρίσκεται σε κανέναν αναρτημένο πίνακα . – ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ διότι το όνομά της βρίσκεται στον πίνακα επιλαχόντων με αριθμό μονάδων 45.

15. Μουδάτσου Ευαγγελία του Μάρκου με αριθ. πρωτ. 23938/4-9-20. – Ζητά τη μοριοδότηση της συναφούς εμπειρίας της προ του έτους 2011.- ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ και διορθώνεται η μοριοδότηση από 2440 σε 4585,5 μονάδες στον πίνακα επιτυχόντων μερικής απασχόλησης.

16. Παπαδοπούλου Μαρία του Θεοδώρου με αριθ. πρωτ. 23950/4-9-20. – Ζητά τη μοριοδότηση της συναφούς εμπειρίας της προ του έτους 2011.- ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ και διορθώνεται η μοριοδότηση από 2415 σε 3375 μονάδες στον πίνακα επιτυχόντων μερικής απασχόλησης.

17. Ράπτη Γιαννούλα του Γεωργίου με αριθ. πρωτ. 23951/4-9-20. – Ζητά τη μοριοδότηση της συναφούς εμπειρίας της προ του έτους 2011.- ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ και διορθώνεται η μοριοδότηση από 2750 σε 5240 μονάδες στον πίνακα επιτυχόντων πλήρους απασχόλησης.

18. Καρατάσου Θεωδοσία του Γεωργίου με αριθ. πρωτ. 23952/4-9-20. – Ζητά να εξαιρεθεί από τον πίνακα των απορριπτέων, διότι ο υπάλληλος του πρωτοκόλλου δεν την ενημέρωσε για το έντυπο της αίτησης, που είχε αναρτηθεί μαζί με την ανακοίνωση. – ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ διότι η ευθύνη της συμπλήρωσης της αίτησης αφορά αποκλειστικά και μόνο τον υποψήφιο.

19. Καρασαββίδου Όλγα του Παύλου με αριθ. πρωτ. 24059/7-9-2020 – Ζητά τη μοριοδότηση της συναφούς προϋπηρεσίας της προ του έτους 2011. – ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ και διορθώνεται η μοριοδότηση στον πίνακα επιτυχόντων πλήρους απασχόλησης από 2830 σε 3961 μονάδες.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται και διαβιβάζεται στον κ. Δήμαρχο.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α……………………………..

Β……………………………..

Γ………………………………

 

Δείτε τους πίνακες :