Αποτελέσματα πρόσληψης προσωπικού για την υπ.αρ. ΣΟΧ 1/2019 ανακοίνωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                       Άνω Λιόσια 2-12-2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                             Αριθ. πρωτ. 48335 
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Διοικητικών Υπηρεσιών
ΤΜΗΜΑ : Ανθρώπινου Δυναμικού
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Πλατεία Ηρώων                                                                                      ΠΡΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : κα Κοντούλα Ευθυμία                                              ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 213-2042745-703
FAX : 210-2472000
E – MAIL : [email protected]

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

     Ο παρακάτω υπογεγραμμένος ΛΥΡΙΤΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ υπάλληλος του Δήμου Φυλής, ανάρτησα σήμερα 2/12/2019 στον πίνακα ανακοινώσεων  του Δήμου  μετά από εντολή του Δημάρχου, τους πίνακες κατάταξης και επιλογής, που αφορούν στην πρόσληψη προσωπικού, σύμφωνα με την υπ.αρ. ΣΟΧ 1/2019 ανακοίνωση του Δήμου  Φυλής.

Η ανάρτηση έγινε παρουσία των παρακάτω μαρτύρων:

 

Ο ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΑΣ                                                                           ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ

 

ΛΥΡΙΤΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ                                                                  1.ΚΑΡΠΟΔΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

                                                                                                            2.ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

Συνημμένα: