Διακήρυξη "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΟΔΟΥ"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Άνω Λιόσια : .......28-1-19.......... ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                        Αρ. Πρωτ. : ...........2272............. ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚH ΥΠΗΡΕΣΙΑ    

Για τον Δήμο Φυλής